Minskad tillväxttakt i svenska hushållens lån

I november 2023 rapporterade Statistiska centralbyrån (SCB) en fortsatt ökning i den genomsnittliga räntan på nya bostadslånsavtal för hushållen, vilken nådde 4,80 procent. Samtidigt fortsätter den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI) att minska varje månad sedan maj 2022, med en tillväxttakt på bara 0,5 procent i oktober. Denna utveckling speglar en avtagande dynamik på den svenska bolånemarknaden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Dyrare för hushållen

Den observerade ökningen i bolåneräntor är en del av en bredare ekonomisk trend i Sverige. Med högre räntor blir det dyrare för hushållen att finansiera nya bostadsköp, vilket kan leda till avmattning på bostadsmarknaden. Samtidigt minskar den årliga tillväxttakten för hushållens lån, vilket indikerar en försiktigare hållning bland låntagarna mot bakgrund av den ekonomiska osäkerheten.

När det gäller utlåningen till icke-finansiella företag, rapporterades en tillväxttakt på 1,4 procent i november 2023. Detta är något högre än för hushållen, men fortfarande en blygsam siffra. Det totala värdet av utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag uppgick till 7 912 miljarder kronor, varav lån till hushåll utgjorde 62 procent.

Det är också intressant att notera att bostadslån från andra aktörer än MFI, som bostadskreditinstitut, uppvisade en årlig minskning på 11 procent. Detta kan spegla en stramare kreditgivning eller förändrade lånevillkor från dessa institutioner.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar