Essity Q4 rapport

Essity, ett framstående hygienföretag, har nyligen rapporterat en oväntad minskning i sin organiska försäljning för det senaste kvartalet. Trots detta oväntade utfall, markerar företaget en positiv utveckling genom att höja utdelningen mer än marknaden förutspådde.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Försäljnings- och resultatutveckling

Essitys organiska försäljning minskade med 0,7 procent, vilket står i kontrast till den förväntade tillväxten på 1,3 procent. Total omsättning landade på 36,625 miljarder kronor, en liten minskning jämfört med föregående år. Denna nedgång förklaras av VD Magnus Groth med ett fokus på lönsam tillväxt och tidigare beslut om omstruktureringar och avslut av mindre lönsamma kontrakt.

Vid en närmare granskning av försäljningens komponenter minskade volymerna med 1,4 procent, medan pris/mix-komponenten var positiv med 0,7 procent. Inga större förvärv eller avyttringar rapporterades.

Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) ökade med 18 procent till 4,853 miljarder kronor, vilket dock var lägre än marknadens förväntningar på en 25-procentig ökning.

Utdelningsförslag och aktiens utveckling

Trots de blandade resultaten föreslår styrelsen en höjd utdelning på 7,75 kronor per aktie, överstigande marknadens förväntningar på 7,68 kronor. Denna utdelning motsvarar 3,1 procent av företagets stängningskurs för B-aktien på onsdagen.

Efter konkurrenten Kimberly Clarks bokslutsrapport, som även den låg under förväntningarna trots en omsättning i linje med konsensus, upplevde Essity en nedgång på börsen med drygt en procent.

Ägarstruktur och marknadsvärde

Essitys största ägare är Industrivärden, kontrollerad av Fredrik Lundberg, som innehar 10,2 procent av kapitalet och 29,7 procent av rösterna. Företagets börsvärde låg på 173 miljarder kronor inför torsdagens börsöppning.

Framtidsutsikter

Inför resten av 2024 betonar VD Magnus Groth företagets fokus på lönsam tillväxt, vilket han beskriver som en ”stark plattform för tillväxt”. Trots de blandade resultaten under det senaste kvartalet, framstår Essitys strategiska inriktning och höjda utdelning som tecken på företagets förmåga att navigera i en utmanande marknad och behålla en stark position inom hygienbranschen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar