SEB Q4 rapport

SEB, en av Sveriges största banker, har presenterat sina finansiella resultat för det fjärde kvartalet, vilka ligger i linje med marknadsförväntningarna. Banken signalerar finansiell styrka genom att annonsera en extrautdelning, utöver den ordinarie utdelningen, efter ett år av stark vinsttillväxt.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Kvartalets finansiella resultat

SEB rapporterade en rörelsevinst på 11.267 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, vilket stämmer väl överens med analytikernas prognos på 11.211 miljoner kronor enligt Infronts data. Räntenettot, en central intäktskälla för banken, uppgick till 12.100 miljoner kronor, nästan exakt i linje med förväntningarna på 12.179 miljoner kronor. Totala intäkter för kvartalet nådde 20.136 miljoner kronor, något över de förväntade 19.990 miljonerna.

För helåret summerades SEB:s nettovinst till drygt 38 miljarder kronor, en markant ökning med 42 procent från föregående år.

Utdelningsförslag och återköpsprogram

Bankens styrelse, under ledning av Marcus Wallenberg, föreslår en ordinarie utdelning om 8,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 3 kronor per aktie. Denna generösa utdelning, som är 26 procent högre än föregående års 6,75 kronor, överträffade analytikernas förväntningar på 9,20 kronor.

Som en del av sitt åtagande till aktieägarna, har SEB meddelat att de inleder ett nytt program för återköp av A-aktier till ett värde av 1,75 miljarder kronor.

VD Johan Torgeby betonar bankens viktiga roll i samhället, framhävande dess robusta och lönsamma verksamhet som grundläggande för att stödja hushåll, företag och ekonomin i stort.

Famtidsutsikter

I sin rapport framhåller Johan Torgeby att banken ser en normalisering av den operativa miljön efter ett år av exceptionella makroekonomiska händelser. Han noterar att den positiva resultateffekten som banken tidigare upplevt började avta mot slutet av året när räntorna planade ut.

Kreditefterfrågan var dämpad bland storföretags- och privatkunder, och inlåningsvolymerna minskade säsongsmässigt. Banken planerar ytterligare investeringar inom sparandeområdet och teknologisk infrastruktur under 2024, med ett kostnadsmål på under eller lika med 29 miljarder kronor.

Kreditförluster och kostnader

Kreditförlusterna för kvartalet var något högre än väntat, på 664 miljoner kronor jämfört med analytikernas uppskattning på 484 miljoner kronor. Totala kostnader för 2023 låg på 27,4 miljarder kronor, i linje med förväntningarna.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar