Intrum Q4 rapport

Intrum, en ledande aktör inom kredithantering, har presenterat sina resultat för det fjärde kvartalet som visar en prestation över analytikernas förväntningar. Trots detta fokuserar företaget på att förbättra lönsamheten mot bakgrund av utmanande ekonomiska förhållanden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultatöversikt

Intrum rapporterade ett justerat EBIT-resultat på 1.899 miljoner kronor för kvartalet, överträffande de förväntade 1.752 miljoner kronorna. Omsättningen nådde 5.540 miljoner kronor, något under de prognostiserade 5.610 miljonerna. Cash EBITDA-resultatet minskade något till 3.732 miljoner kronor från jämförelsekvartalets 3.786 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 1.646 miljoner kronor, vilket också var högre än analytikernas förväntningar på 1.462 miljoner kronor. Dessa siffror inkluderar engångsposter på minus 253 miljoner kronor. Nettoresultatet landade på 187 miljoner kronor, under de förväntade 340 miljonerna.

Ingen utdelning och fokus på kostnader

Intrum väljer att inte föreslå någon utdelning, vilket var i linje med marknadens förväntningar. VD Andrés Rubio understryker behovet av fortsatt arbete med lönsamheten för hela företaget och nämner att majoriteten av de planerade kostnadsbesparingarna på 800 miljoner kronor redan har uppnåtts. Företaget siktar på att inte bara uppnå detta mål under 2024, utan även implementera ytterligare kostnadsbesparingar.

Försäljning av tillgångar

Intrum har nyligen sålt en betydande del av sin investeringsportfölj till ett dotterbolag till Cerberus Capital Management. Detta förväntas resultera i en nettolikvid på 8,2 miljarder kronor, vilket kommer att användas för att minska företagets skuldsättning. Som en följd av denna försäljning förväntas cash EBITDA-resultatet minska med cirka 20 procent under 2024, medan nettoskulden förväntas minska till 50,7 miljarder kronor från 58,9 miljarder kronor.

Framtidsstrategi och ägarstruktur

Rubio betonar försäljningens betydelse som en milstolpe i Intrums strategi för att minska risk och skuldnivå samt förbättra likviditeten. Nordic Capital är företagets största ägare med nästan 32 procent av röster och kapital. Aktien har haft en svag utveckling det senaste året, med en minskning på 52 procent.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar