Etteplan kommer med vinstvarning

Etteplan har utfärdat en vinstvarning baserat på preliminära resultat för 2023, som visar lägre vinster än väntat.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Enligt preliminära siffror uppgick Etteplans intäkter för 2023 till cirka 359 miljoner euro och driftsresultatet (EBIT) till omkring 25,4 miljoner euro. Detta jämfört med tidigare uppskattningar i bolagets delårsrapport, som förutspådde intäkter på 355-370 miljoner euro och ett driftsresultat på 26-28,5 miljoner euro.

Analys

Etteplans sämre än förväntade resultat kan delvis förklaras av svagare affärsutveckling under årets sista kvartal. Faktorer som bidrog till detta inkluderar en försvagad efterfrågesituation, höga sjukfrånvarotal och en större mängd semester under julperioden. Dessutom påverkades resultatet negativt av korrigeringar i kostnadsbokföringen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar