Första minskningen av bilregistreringar

Efter 16 månader av kontinuerlig ökning, upplevde EU en minskning av nyregistreringar av personbilar under december 2023.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Minskade med 3,3 procent

Nyregistreringarna av personbilar i EU minskade med 3,3 procent i december 2023, enligt Acea. Bland de större EU-marknaderna visade Frankrike och Spanien ökningar på 14,5 respektive 10,6 procent, medan Tyskland rapporterade en dramatisk nedgång på 23 procent. Intressant nog ökade andelen nyregistrerade elbilar under månaden, från 16 procent i november till 18,5 procent i december.

Analys

Denna minskning kan vara en indikation på förändrade marknadsförhållanden eller tillfälliga faktorer som tuffa jämförelsetal. Ökningen av elbilar tyder på en fortsatt trend mot elektrifiering av fordon i EU. Helårsdata för 2023 visar en ökning av nyregistreringar med 14 procent till 10,5 miljoner fordon, vilket kan spegla en återhämtning efter pandemin men också en ökande efterfrågan på mer hållbara transportalternativ.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar