EU:s hamnar återhämtar sig från pandemins störningar

I spåren av den globala pandemin har EU:s hamnar visat tecken på återhämtning. Enligt ny data från Eurostat uppgick den totala bruttovikten av sjöburna gods som hanterades i alla EU:s hamnar till 3,48 miljarder ton under 2022, vilket är en ökning med 0,8 % jämfört med 2021. Denna positiva trend markerar en fortsättning på återhämtningen från pandemins störningar, som ledde till ett fall på 7,3 % under 2020.

Totalt hanterat gods

Under 2022 hanterades 3,48 miljarder ton sjöburna gods i EU:s hamnar, en ökning från 3,45 miljarder ton året innan. Denna ökning följer efter en nedgång under 2020 på grund av pandemin, men visar på en pågående återhämtning med en stegring på 3,9 % under 2021.

Långsiktig trend

Jämfört med 2007 har den årliga förändringstakten för bruttovikten av sjöburna gods fram till 2022 varit 2,8 %. Mellan 2015 och 2022 visade förändringstakten en nästan stadig tillväxt på 3,1 %.

Fokus på Nederländerna

Nederländerna behåller sin position som den största aktören inom maritim godstransport inom EU. Nederländska hamnar, inklusive Rotterdam, Amsterdam och Zeeland, hanterade 565 miljoner ton gods under 2022, vilket motsvarar 16 % av den totala volymen av sjöburna gods i EU under förra året.

Topphamnar i EU

Rotterdam
Med 427 miljoner ton gods toppar Rotterdam listan över EU:s största hamnar

Antwerpen-Bruges
I Belgien hanterade denna hamn 254 miljoner ton.

Hamburg
Denna tyska hamn hanterade 103 miljoner ton.

Dessa tre hamnar, alla belägna vid Nordsjökusten, stod för mer än en femtedel (22,5 %) av den totala bruttovikten av gods och volymen av stora containrar som hanterades i EU:s hamnar under 2022.

Förändringar i hamnaktiviteter

Minskning
Den största minskningen av hanterat gods skedde i Piraeus i Grekland (-8,8 %), Bremerhaven i Tyskland (-8,6 %) och Valencia i Spanien (-7,1 %).

Ökning
Störst ökning sågs i Gdańsk i Polen (+40,3 %), Cartagena i Spanien (+17,3 %) och Constanţa i Rumänien (+15,2 %).

Källa: Denna information är baserad på data om sjötransport som nyligen publicerats av Eurostat​.

Återhämtningen av EU:s hamnar efter pandemins störningar visar på en flexibel och robust maritim sektor. Med stora hamnar som Rotterdam, Antwerpen-Bruges och Hamburg i spetsen, och imponerande tillväxt i andra regioner, stärker EU sin position som en viktig aktör inom global sjöfart och handel.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar