Över 30 miljoner jobb 2021

Exporten utanför EU spelade en avgörande roll för sysselsättningen inom unionen under 2021. Enligt Eurostat stöddes sysselsättningen för 30,4 miljoner personer i EU av export till icke-EU-länder, vilket är en ökning med 1,7 % från 29,9 miljoner 2020. Denna exportrelaterade sysselsättning motsvarade 15 % av den totala sysselsättningen i EU, vilket innebär att mer än en av sju anställda inom EU indirekt stöddes av exporten.

Sysselsättning och export

Exportens roll i sysselsättningen varierar markant mellan EU-länderna. Tyskland utmärkte sig som det land där flest jobb stöddes av exporten, med nästan 7 miljoner människor vars arbete var kopplat till exportaktiviteter. Detta följdes av Frankrike och Italien, var och en med omkring 3,4 miljoner människor vars arbete stöddes av exporten. Dock var det i länder som Irland, Luxemburg och Bulgarien som en högre andel av den totala sysselsättningen stöddes av exporten, med Irland i topp med hela 27 %.

Ekonomiskt värdeskapande genom export

Den ekonomiska betydelsen av exporten sträcker sig även till skapandet av ekonomiskt mervärde. Under 2021 stödde EU:s export till icke-medlemsländer en imponerande summa av 2 226 miljarder euro i mervärde, vilket utgör 17 % av det totala mervärdet på 12 993 miljarder euro som skapades inom EU. Detta representerar en ökning från 2020, då exporten stödde ett mervärde på 1 962 miljarder euro. Tyskland bidrog igen med det största absoluta värdet, följt av Frankrike och Italien.

Dessa siffror från Eurostat visar på exportens centrala roll för både sysselsättningen och den ekonomiska aktiviteten inom EU. De belyser hur integrerad och beroende EU:s ekonomi är av den globala handeln, och understryker vikten av att upprätthålla och utveckla starka handelsrelationer med resten av världen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar