Sixt säger hejdå till Tesla

Biluthyrningsföretaget Sixt har nyligen meddelat att de avser att fasar ut Tesla-elbilar från sin flotta, vilket markerar en viktig förändring i företagets strategi gällande elbilar​​.

I Tyskland integrerades Tesla Model 3 och Model Y i Sixts flotta på vissa platser under 2022, men nu drar företaget tillbaka dessa fordon. Enligt ett uttalande till kunderna kommer Sixt inte att förvärva fler Tesla-fordon och minskar nuvarande antal Teslas i sin uthyrningsflotta​​.

Centralt skäl

Ett centralt skäl till detta beslut är problemet med andrahandsvärdet på Teslas elbilar. Dessa fordon påverkas mer av värdeminskningen än andra märken. Vanligtvis säljer biluthyrningsföretag sina bilar tillbaka till tillverkaren genom ”återköpsavtal”, vilket innebär att de inte behöver bära risken för värdeminskning. Men sådana avtal finns inte med Tesla, och Teslas strategi med ofta ändrade försäljningspriser gör det mycket svårt att förutse restvärdet​​.

Nuvarande status

För närvarande består ungefär sex procent av Sixts fordonsflotta av elbilar. Det är inte officiellt känt hur många av dessa är Teslas, men det antas vara väl under 5 000 fordon globalt. Trots beslutet att fasa ut Teslas modeller avser Sixt att fortsätta sin övergripande målsättning att elektrifiera 70 till 90 procent av sin flotta vid slutet av detta decennium​​.

Inte bara Sixt

Intressant nog har biluthyrningsföretaget Hertz också nyligen uttryckt problem med sina Tesla-fordon. Hertz VD Stephen Scherr har nämnt Teslas prissänkningar som negativt för återförsäljningsvärdet av dess elbilar, samt högre än förväntade reparationskostnader för elbilar som skäl till att bromsa sin elektrifieringshastighet. Som ett resultat har uthyrningsföretagets marginaler också hamnat under förväntningarna​​.

Analys och framtidskommentar

Sixts beslut att avveckla Tesla från sin flotta kan ses som en indikator på de utmaningar som elbilsindustrin står inför, särskilt när det gäller andrahandsvärdet och underhållskostnaderna. Detta beslut reflekterar inte bara de ekonomiska realiteterna för biluthyrningsföretag utan också den bredare trenden och utmaningarna inom elbilsmarknaden. Medan Sixt och Hertz strategiskt omvärderar sin inställning till elbilsintegration, fortsätter de att sträva efter elektrifiering av sina flottor, vilket indikerar en fortsatt tro på elbilarnas potential trots nuvarande hinder.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar