Fler nya jobb än väntat i USA

I december 2023 såg arbetsmarknaden i USA en överraskande ökning i antalet nya jobb. Enligt uppgifter från USA:s arbetsmarknadsdepartement skapades 216 000 nya jobb under månaden, vilket överträffade analytikernas förväntningar på 170 000 nya jobb. Denna siffra var en ökning från november, då 173 000 nya jobb tillkom (en siffra som reviderats ner från 199 000).

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Denna positiva utveckling på arbetsmarknaden är särskilt notabel eftersom det var den första stora datapunkten inför Federal Reserve’s nästa räntebeslut, som väntas i slutet av månaden.

Trots uppsägningar i teknikindustrin och sektorer som är känsliga för ränteförändringar, som bostads- och finanssektorn, visade vissa branscher som fritid och gästfrihet en stark efterfrågan på arbetskraft. Denna motståndskraft på arbetsmarknaden har varit en viktig faktor för att upprätthålla konsumentutgifterna och kan påverka Federal Reserve’s beslut om räntehöjningar.

Förutom den totala jobbtillväxten var det också noterbart att arbetslöshetsgraden förblev oförändrad på 3,7 % i december, trots att en liten ökning hade förvänts. Det fanns en förväntan på att arbetslösheten skulle stiga från 3,7 % till 3,8 %. Dessutom visade genomsnittliga timlöner en ökning på 0,3 %, vilket var en nedgång från 0,4 % i november, vilket ledde till att den årliga löneökningen minskade till 4,6 %, den minsta ökningen sedan augusti 2021.

Denna styrka i antalet nya jobb har lett till spekulationer om att Federal Reserve kan behöva hålla räntorna höga under en längre period för att säkerställa att inflationen är under kontrol​​.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar