Inflationen i Euroområdet stiger

December 2023 upplevde euroområdet en ökning i inflationstakten, vilket markerar en vändpunkt från de tidigare månadernas trend. Enligt preliminära uppskattningar från Eurostat steg inflationen till 2,9 % på årsbasis, från 2,4 % i november, vilket är en anmärkningsvärd förändring jämfört med de senaste två årens låga nivåer.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Detaljerad analys av inflationskomponenter

Inflationens uppgång drevs i huvudsak av basverkningar relaterade till energipriser. Energiinflationen minskade till -6,7 % jämfört med -11,5 % i november, medan inflationen för tjänster förblev oförändrad på 4,0 %. Prishöjningstakten för mat, alkohol och tobak saktade ner till 6,1 % från 6,9 %, och icke-energirelaterade industrivaror upplevde en nedgång i inflationen till 2,5 % från 2,9 %.

Kärninflation

Kärninflationen, som exkluderar de mer volatila livsmedels- och energipriserna, saktade ner till 3,4 %, vilket är i linje med marknadens förväntningar. Detta är den lägsta nivån sedan mars 2022. På månadsbasis ökade konsumentpriserna med 0,2 % i december, jämfört med en minskning på 0,6 % i november, vilket tyder på en viss stabilisering i prisutvecklingen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar