Fortsatt hög långtidsarbetslöshet efter pandemin

SCB:s senaste arbetskraftsundersökning (AKU) avslöjar att långtidsarbetslösheten i åldersgruppen 20–64 år dramatiskt ökade under pandemin och förblir hög.

Bland dem som påverkats mest är utrikes födda, särskilt kvinnor. Ju längre en person förblir arbetslös, desto svårare blir det att hitta arbete, med äldre personer som särskilt utsatta. Många långtidsarbetslösa hamnar i servicebranschen, ofta med tidsbegränsade kontrakt.

Charlotta Olofsson, statistiker vid SCB, konstaterar: ”Långtidsarbetslösheten återhämtar sig inte efter pandemin, vilket skapar en splittrad arbetsmarknad. De som blir anställda hamnar ofta i osäkra jobb.”

  1. Ökning under pandemin: Under tredje kvartalet 2023 var ca 350 000 personer i åldern 20–64 år arbetslösa, varav en tredjedel var långtidsarbetslösa. Bland dessa utgör långtidsarbetslösa cirka en femtedel av alla som varit utan arbete under en längre tid.
  2. Mönster i långtidsarbetslöshet: Långtidsarbetslösheten ökade märkbart under pandemin och har stannat på en hög nivå. Ett bredare mått som inkluderar individer utanför arbetskraften visar en nedgång över tid, särskilt bland personer med långvariga hälsoproblem.
  3. Skilda mönster för män och kvinnor: Långtidsarbetslösheten är högre bland män, särskilt äldre män. Kvinnor utgör en större del av de som är långvarigt utan arbete, ofta på grund av hälsoproblem. Utrikes födda, speciellt kvinnor med låg utbildning, har drabbats hårt.
  4. Tudelad arbetsmarknad: Data visar att ju längre en person är arbetslös, desto svårare blir det att hitta arbete. Långtidsarbetslösa tenderar att få jobb inom tjänsteyrken, men med tidsbegränsade anställningar. Kvinnor och utrikes födda är särskilt utsatta.
  5. Riskfaktorer för långtidsarbetslöshet: Högre ålder, utomeuropeisk bakgrund och brist på arbetslivserfarenhet är de främsta riskfaktorerna för långvarig arbetslöshet. Att vara född utanför Europa och ha låg utbildning är också signifikanta riskfaktorer.

Fakta om statistiken: Rapporten baseras på kvartals- och årsdata från AKU, som beskriver arbetsmarknaden för den svenska befolkningen i åldern 15–74 år.

Denna omarbetade text ger en mer detaljerad och strukturerad översikt över SCB:s rapport, framhäver nyckelfaktorer och ger insikt i specifika aspekter av långtidsarbetslöshetens dynamik i Sverige efter pandemin.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar