Fortsatt dystert för Handels

I november har handels branschen fortsatt sett dystert på sin framtid, vilket speglas i Svensk Handels Handelsbarometer. Denna tendens gäller butiker, e-handel samt partihandel, och pekar på en fortsatt pessimistisk syn på de kommande tre månaderna. Med julhandeln framför dörren, en kritisk period för många handlare i Sverige, förblir osäkerheten i branschen.

Den nuvarande situationen innebär att den negativa trenden i handelssektorn fortsätter för den 18:e månaden i rad. Denna bedömning baseras på faktorer som försäljning, antalet anställda och lönsamhet, där alla delsegment ligger under det neutrala värdet 100. Kanske inte konstigt med tanke på att Riksbanken har tryckt på räntegasen så mycket.

En tydlig oro bland mindre handelsföretag finns när det gäller fallande försäljning och lönsamhet, mycket på grund av minskad konsumtion. För många handlar det nu om att hålla huvudet över vattenytan i denna kritiska period. Hoppet står till julhandeln, som kan bli en avgörande faktor för branschens överlevnad och möjligen ge en nödvändig boost.

Butikshandelns framtidsförväntningar visar en liten ökning på 1,5 punkter till ett värde av 78,4, vilket huvudsakligen beror på dagligvaruhandelns positiva trend. I kontrast till detta står sällanköpshandeln, där man ser mer pessimistiskt på framtiden med avseende på försäljning, lönsamhet och anställningsmöjligheter.

För sällanköpshandeln är situationen särskilt dyster. Det är denna del av handeln som drabbats hårdast av konsumenternas ökade sparsamhet. Frågan kvarstår huruvida det kommer att vara möjligt att erbjuda extrajobb i den omfattning som brukar ske under julhandeln.

E-handeln visar även den en nedgång i månadens Handelsbarometer, med en minskning på 3,6 punkter till ett värde på 83,7. Den största oron inom e-handeln ligger i förväntningen om en kraftig minskning av försäljningen. Trots att e-handeln nyss har passerat Black Week och går in i julhandelsperioden, är detta en mycket viktig tid för branschen, särskilt för de företag som har en internationell marknadsexponering.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar