Neutral start på börsen förväntas

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 28:e November 2023

Tisdagens handel på Stockholmsbörsen inleds i skuggan av en global marknadsinstabilitet, där både USA och Asien har visat negativa tendenser.

USA-börsernas nedgångar speglar osäkerhet på marknaden, särskilt i ljuset av svagare än förväntade data kring försäljningen av nya hus och Dallas Fed index. Denna försiktiga stämning återspeglas i Asien där marknaderna också uppvisar negativa rörelser under morgonen, med endast marginella förändringar i Shanghai kompositindex.

OMXS30:s terminer indikerar en öppning runt nollan, vilket understryker en avvaktande hållning inför dagens handel.

En nedåtgående trend i råvarumarknaden har observerats, där både oljepriset och basmetallerna visar röda siffror. Denna utveckling kan indikera en bredare marknadsreaktion på ekonomiska osäkerheter och politiska beslut. Trots detta har guldpriset sett en uppgång, vilket ofta ses som ett tecken på att investerare söker säkrare tillgångar under osäkra tider.

Global Marknadssammanfattning

 • USA-börserna stängde nedåt på veckans första handelsdag. Särskilt anmärkningsvärt var de svaga siffrorna för försäljning av nya hus och Dallas Fed index.
 • S&P 500, Nasdaq Composite och Dow Jones industriindex visade alla försiktiga nedgångar, vilket pekar på en osäkerhet bland investerare.
S&P 500 börsindex.
 • Asiatiska marknader visar en negativ tendens. Nikkei 225 och Hang Seng har registrerat nedgångar, medan Shanghai kompositindex förblir oförändrat.
 • Denna blandade utveckling i Asien kan vara ett tecken på att regionala investerare reagerar på både lokala och globala ekonomiska faktorer.

Råvarumarknaden

 • Oljepriset föll trots nyheter om att OPEC+ överväger ytterligare nedskärningar i oljeproduktionen.
 • Bland basmetallerna observerades endast negativa rörelser, med tenn som den största förloraren. Guldpriset steg, vilket indikerar en ökad efterfrågan på säkrare investeringar.

Företagsnyheter från USA

 • Shopify stod ut som vinnare efter stark försäljning under Black Friday, medan försvarsbolagen Lockheed Martin och Northrop Grumman backade efter politiska uttalanden.
 • Cybersäkerhetsbolaget Okta tappade efter en sänkning av aktierekommendationen från investmentbanken Jefferies.

Obligationsmarknaden

 • En minskning i den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan till 4,38 procent kan ses som en indikator på ökad efterfrågan på säkrare investeringar i en osäker marknad.

Asiatiska Börser

 • Den negativa tendensen i de asiatiska börserna understryker den fortsatta osäkerheten och försiktigheten bland investerare i regionen.

Nya Bolagsrekommendationer

 • Morgan Stanley höjer EQT till övervikt, medan Barclays sänker riktkursen för Vimian. Dessa nya bolagsrekommendationer kan påverka investerares syn på dessa aktier.

Makroekonomiska Händelser

 • Dagen erbjuder en rad makroekonomiska datautsläpp, inklusive detaljhandelssiffror från Danmark, konsumentförtroende från Tyskland, Taiwans BNP, och USA:s konsumentförtroende.
 • API:s veckovisa invertering av oljelagren i USA kommer att vara av särskilt intresse för råvarumarknaden.

Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar