Hexatronic analys

Fundamental analys Hexatronic Q3

Här är en analys baserad på det tredje kvartalet för Hexatronic 2023

Nyckeltal

 • Försäljningstillväxt: 11% ökning jämfört med samma period föregående år. Denna tillväxt hänförs främst till genomförda förvärv.
 • Organisk tillväxt: En minskning med 13% i kvartalet.
 • EBITA-marginal: 15,4% för detta kvartal, vilket är en minskning från 18,3% under motsvarande period föregående år.

Marknadsanalys

 • Nordamerika: 4% försäljningstillväxt i kvartalet, främst drivet av växande försäljning i Kanada och förvärvet av Rochester Cable.
 • Europa: Försäljningen i Sverige minskade med 15%. Övriga Europa visade stark försäljning med en tillväxt på 19%, påverkad av förvärv och god försäljning i Finland och Österrike.
 • APAC: 34% positiv försäljningstillväxt, drivet av förvärv och projekt i Australien.

Nya tillväxtområden

 • Harsh Environment: Växande försäljning tack vare förvärv av Rochester Cable.
 • Data Center: Utgör cirka 6% av koncernens årliga försäljning.

Kassaflöde

 • Kassaflöde från löpande verksamhet: 107 MSEK i detta kvartal jämfört med 255 MSEK under motsvarande period föregående år.

Framåtblickande

Bolaget förväntar sig en negativ organisk försäljningstillväxt och en EBITA-marginal inom 15-17% för andra halvåret 2023.

Sammanfattning

Hexatronic fortsätter att växa genom förvärv, vilket bidragit till en betydande försäljningstillväxt. Trots vissa utmaningar på marknaden, särskilt i USA och Tyskland, samt en minskning i den organiska tillväxten, har bolaget upprätthållit en relativt stark EBITA-marginal. Bolagets framåtblickande perspektiv är försiktigt optimistiskt, med förväntningar om att bibehålla sin EBITA-marginal inom det uppsatta finansiella målet.

Teknisk analys Hexatronic

 1. Prisutveckling: Aktien för Hexatronic har varit i en tydlig nedåtgående trend under den period som visas i diagrammet. Särskilt från runt juni 2023 ser vi en kraftig nedgång.
 2. Volym: Det finns några utmärkande toppar i volymen vid specifika datum, vilket kan indikera stora handelsaktiviteter. Höjda volymer under nedåtgående prisrörelser kan indikera stark säljtryck.
 3. RSI (Relative Strength Index): RSI-värdet är nära 30, vilket ofta anses vara översålt. När RSI närmar sig eller går under 30 kan det indikera att en omvändning uppåt kan vara nära, men det är inte garanterat.
 4. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD-linjen är under signal-linjen, vilket är en säljsignal. Dessutom är båda linjerna under noll, vilket förstärker den beariska tendensen.
 5. VPVR (Volume Profile Visible Range): Den gula stapeldiagrammet på höger sida visar vid vilka prisnivåer det har varit mest handelsaktivitet. De tjockare delarna representerar områden där priset har spenderat mycket tid, vilket kan fungera som stöd- eller motståndsnivåer.
 6. Stöd och Motstånd: Utifrån diagrammet ser det ut som om det finns några potentiella stödnivåer nära aktuellt pris och tidigare stödnivåer som nu kan fungera som motstånd.

Sammanfattningsvis verkar aktien för Hexatronic ha varit under betydande säljtryck, men med tanke på den låga RSI:n kan det finnas potential för en teknisk återhämtning. Det är dock viktigt att komma ihåg att teknisk analys ger sannolikheter, inte säkerheter.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar