Högre inflation i Storbritannien

Storbritanniens inflationstakt överträffade marknadens förväntningar i december, med en ökning som var högre än analytikernas prognoser.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Analytikernas förväntningar

Konsumentpriserna steg med 0,4 procent i december jämfört med månaden innan, vilket resulterade i en årlig inflationstakt på 4,0 procent. Denna siffra överstiger analytikernas förväntningar som, enligt Trading Economics konsensusprognos, låg på en månatlig ökning på 0,2 procent och en årlig inflationstakt på 3,8 procent. November månads inflationstakt låg på 3,9 procent. Även kärninflationen, som exkluderar mer volatila priser såsom energi och mat, låg högre än förväntat på 5,1 procent.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar