Humble Q4 rapport

Humble Group fortsätter att växa och ta marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten på internationella marknader. Med en operativ kassaflöde på 285 miljoner SEK (246) ser vi resultatet av det fortsatta fokuset på att optimera flödet av varor. Nettoförsäljningen på 1 936 miljoner SEK (1 606) representerar en stabil ökning från föregående år och organisk tillväxt uppgick till 18%. Det säger VD Simon Petrén.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Kvartalet i siffror

  • EBITDA uppgick till MSEK 184 (143).
  • EBITA uppgick till MSEK 156 (119).
  • EBIT uppgick till MSEK 66 (62).
  • Justerat EBITDA uppgick till MSEK 190 (179).
  • Justerat EBITA uppgick till MSEK 162 (155).
  • Justerat EBIT uppgick till MSEK 72 (98).
  • Kassaflöde från operativa verksamheten uppgick till MSEK 285 (246).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -11 (-18).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0.02 (-0.06).
  • Justerat EBIT per aktie uppgick till SEK 0.16 (0.33).

Stabilitet och tillväxt

Humble Group fortsätter att växa och ta marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten på internationella marknader. Med en operativ kassaflöde på 285 miljoner SEK (246) ser vi resultatet av det fortsatta fokuset på att optimera flödet av varor. Nettoförsäljningen på 1 936 miljoner SEK (1 606) representerar en stabil ökning från föregående år och organisk tillväxt uppgick till 18%.

Investeringar och integration

Vi investerar i ytterligare två eller tredje skift i flera av våra fabriker, vilket är kostsamt men samtidigt möjliggör högre kapacitetsutnyttjande av maskinparken och ökad tillväxt framåt. Vi har även påbörjat en selektiv konsolideringsstrategi där vissa mindre verksamheter integreras i större plattformar.

Framtida potential

Vi fortsätter att utveckla vår B2B-plattform inom Future Snacking och Quality Nutrition, med fokus på innovation och samarbete med kunder och vårt inkubatorprogram. Vi har flera spännande varumärkesprojekt på gång och strävar efter att kunna visa upp dem på marknaden redan i vår.

Trots turbulensen i det makroekonomiska klimatet, ser vi optimistiskt på framtiden och fortsätter att fokusera på tillväxt. Våra strategiska mål inkluderar att skapa förutsättningar för högre lönsamhet och marknadsandelar, vilket stöds av starka trender inom hälsa och hållbarhet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar