Nitro Games Q4 rapport

Det finländska gamingbolaget Nitro Games, som är listat på First North i Stockholm, redovisar ett ebitda-resultat på 0,8 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella resultat Q4

  • Intäkter: 8 841,6 KEUR (7 247,9 KEUR).
  • EBITDA: -1 716,6 KEUR (-2 799,8 KEUR).
  • EBIT: -3 024,8 KEUR (-3 621,3 KEUR).
  • Nettoresultat: -3 283,1 KEUR (-3 707,6 KEUR).
  • Resultat per aktie (EPS): -0,19 (-0,29).
  • Likvida medel och kortfristiga fordringar: 3 825,8 KEUR och 1 199,7 KEUR (per 31 december 2023).

Viktiga händelser under oktober–december 2023

  • Nitro Games Oyj:s extra bolagsstämma fattade beslut om att etablera aktieoptionsplan 2023.
  • Avtal värt cirka 9 miljoner EUR undertecknades med Netflix.
  • Likviditetsleverantör byttes till Carnegie Invest Bank AB.

Företagets finansiella

Vi avslutade året med ännu ett rekordkvartal. Våra intäkter nådde en ny högsta nivå på 2,9 miljoner EUR med ett positivt nettoresultat på 0,3 miljoner EUR. På grund av ökade intäkter och solid kostnadskontroll förbättrades vår kassaposition vid årets slut till 3,8 miljoner EUR.

Tillväxt och Fokus inom spelsektorn

Vår spelverksamhet var vår huvudsakliga tillväxtkälla under 2023 och genererade intäkter på cirka 2 miljoner EUR (0,5 miljoner EUR år 2022). Större delen av dessa intäkter kom under andra halvåret från vårt nya spel Autogun Heroes. Under fjärde kvartalet fortsatte vi lanseringsfasen av Autogun Heroes genom att arbeta på spelplanen och leverera många uppdateringar och förbättringar.

Partnerskap och Projekt inom B2B-tjänster

B2B-tjänsteverksamhet stod för större delen av våra intäkter under 2023 och uppgick till cirka 6,9 miljoner EUR (6,7 miljoner EUR år 2022). Vi signerade ett nytt avtal med Netflix värt cirka 9 miljoner EUR under det sista kvartalet. Detta projekt är väl i linje med vår strategi och vision, då vi expanderar våra tjänster till multiplattforms spelutveckling.

Framtidsutsikter

Året 2023 var händelserikt – både för oss och för spelindustrin. Jag är nöjd med hur vi till sist navigerade genom året och uppnådde många konkreta framgångar, vilket resulterade i ett lönsamt kvartal vid årets slut. Jag är stolt över denna milstolpe och vill tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för deras fortsatta stöd genom åren. Jag ser fram emot ett fantastiskt år framöver då vi strävar efter stabil tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar