Storskogen – VD Daniel Kaplan avgår

Storskogen meddelar idag att medgrundaren och vd:n Daniel Kaplan, efter samråd med styrelsen, avgår som vd. Detta markerar en ny era för företaget, där Christer Hansson tillträder som tillförordnad vd med omedelbar verkan.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Daniel Kaplans avgång och reflektioner

Daniel Kaplan, som varit en av grundarna och vd för Storskogen, kommenterar sin avgång och reflekterar över företagets resa. Han uttrycker stolthet över att ha tagit Storskogen från en idé till en företagsgrupp med betydande omsättning, vinst och personal. Kaplans avskedsuttalande belyser betydelsen av det professionella och personliga engagemanget under hans tid vid rodret.

Aktien sen IPO

Aktien har haft en tuff period på börsen och frågan är väl om den ens borde ha noterats.

Styrelsens och Kaplans fortsatta engagemang

Styrelseordförande Annette Brodin Rampe tackar Daniel Kaplan för hans ovärderliga insatser för Storskogen och betonar hans fortsatta roll som en engagerad aktieägare. Kaplans avtryck på företagets kultur och framgångar understryks som avgörande för dess utveckling och tillväxt.

Christer Hanssons övertagande och ödmjukhet inför uppdraget

Christer Hansson, som tidigare varit EVP Head of Business Area Trade, tar över som tillförordnad vd med omedelbar verkan. Han uttrycker ödmjukhet inför sitt nya ansvar och betonar vikten av att fortsätta driva företagets strategiska mål framåt. Hans långa erfarenhet inom Storskogen och branschen positionerar honom väl för denna nya roll.

Åsa Murphys nya roll och fokus på kontinuitet

Som en del av övergången till Hanssons nya roll tillträder Åsa Murphy som tillförordnad EVP Head of Business Area Trade. Styrelseordförande Annette Brodin Rampe understryker betydelsen av smidig övergång och kontinuitet i företagets ledarskap för att bibehålla fokus på strategiska prioriteringar och organisk tillväxt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar