Inflationen föll mer än väntat i augusti

Den svenska inflationen föll kraftigt i augusti framför allt kopplat till betydligt lägre energipriser jämfört med för ett år sedan. Inflationen mätt som KPIF kom in på 4,7 procent, att jämföra med väntade 4,9 procent.

Svenska inflationen kommer in lägre än väntat på samtliga inflationsmått.
KPI: 7.5% vs. 7.7% est
KPIF: 4.7% vs. 4.9% est
KPIF-XE: 7.2% vs 7.4% est.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar