Synsam aktie, Nordeas analys och rekommendation – köpläge?

Detta är en sammanfattande artikel som på ett förenklat sätt beskriver vad som skrivits i en artikel publicerad på en annan hemsida, i detta fall Nordeas Aktieblogg.

Synsam, en av Nordens mest framstående optikerkedjor, pekas ut av Nordeas aktiestrateg, Martin Björsell, som en aktör välpositionerad för att stå stadigt i en svagare makroekonomisk miljö. Björsell skriver, ”Det här är en bransch som jag bedömer borde vara relativt motståndskraftig i en svagare makroekonomisk miljö.”

Synsam group - aktie analys, rekommendation.

Optikersektorns tillväxtpotential

Optikersektorns tillväxtpotential i de kommande åren framhålls, drivet av olika faktorer såsom förändrade konsumenttrender, demografiska förändringar i form av en åldrande befolkning, samt en ökande förekomst av närsynthet. Björsell betonar Synsams egna tillväxtstrategier: ”Synsams tillväxt väntas också drivas av etablering av nya butiker, deras prenumerationstjänst och en ökad andel egna varumärken.”

EBITDA-tillväxt

Det senaste kvartalets resultat visar på Synsams framgångar. Bolaget rapporterade nyligen en imponerande EBITDA-tillväxt på över 15% för Q2. Björsell refererar till detta genom att säga, ”Synsam presenterade nyligen bra siffror för det andra kvartalet där rörelseresultatet (EBITDA) växte med över 15 procent” och tillägger att tillväxten ser ut att kunna bli ännu högre kommande kvartal.

Analys

Ytterligare stöd för Synsams positiva framtid kommer från jämförelsebolag, som Fielmann, samt offentlig statistik. Björsell påpekar, ”Samtidigt som jämförelsetalen blir enklare framöver bekräftade bolaget att den starka utvecklingen har fortsatt i juli något som har bekräftats i den officiella statistiken över optikerförsäljning från SCB.” Han förutser också att Synsam kommer att visa en rörelseresultatstillväxt på nästan 30% under andra halvåret.

Slutligen påpekar Björsell en avvikelse mellan bolagets framgång och dess aktiekurs. Trots de positiva siffrorna har aktien inte speglat den underliggande styrkan i verksamheten. Detta innebär att aktien är undervärderad, särskilt i jämförelse med sina konkurrenter. ”Aktiekursen har inte utvecklats i linje med den förbättrade underliggande utvecklingen och aktien värderas idag till stor rabatt till såväl närmsta konkurrent som till sin egen, om än något korta historik.”

Synsam aktie rekommendation

På grund av detta avslutar Björsell med sin rekommendation: ”Givet att Synsam ser ut att uppvisa en högre resultattillväxt än jämförelsebolag tycker jag att värderingsrabatten är omotiverad och ser bra köpläge i aktien.”


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar