Inflationstakten i Indonesien sjunker

Indonesiens årliga inflationstakt visade en nedgång i december 2023, en förändring som kan ha betydande påverkan på landets ekonomi. Denna nedgång var oväntad för många analytiker och placerar inflationstakten inom den centrala bankens målområde för åttonde månaden i rad.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Inflationstrenden

I december 2023 sjönk Indonesiens årliga inflationstakt till 2,61%, en minskning från november månads tre-månaders högsta på 2,86%. Denna siffra var lägre än de marknadsprognoser som förutspådde en ökning på 2,72%. Den fortsatta trenden att ligga inom det centrala bankens mål på 2-4% för åttonde månaden i följd visar på en stabil ekonomisk miljö.

Prisökningstakten var lägre för bostäder, med en ökning på 0,50% jämfört med 1,12% i november. Även för mat och dryck observerades en sänkning till 6,18% från tidigare 6,71%. För möbler noterades en inflationstakt på 1,57% jämfört med 1,63% månaden innan. Inom områdena boende/restaurang, hälsa och utbildning såg man också en minskad inflationstakt.

Samtidigt fortsatte priserna att stiga inom transport (1,27%), kläder (0,78%), rekreation, sport och kultur (1,69%), samt information, kommunikation och finanser (0,20%). Kärninflationen, som utesluter vissa volatila priskategorier, sjönk till en tvåårs-lägsta på 1,8% i december, något lägre än de förväntade 1,85%.

På månadsbasis steg konsumentpriserna med 0,41% i december, den största ökningen på 12 månader, efter en ökning på 0,38% i november. Denna ökning var dock lägre än de förväntade 0,5%.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar