Kinas BNP-tillväxt överträffar målet

Kinas ekonomi visade en starkare än förväntad tillväxt under det fjärde kvartalet 2023, med en ökning som ligger över det officiella tillväxtmålet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Tillväxt och ekonomiska Indikatorer

Under det fjärde kvartalet 2023 expanderade Kinas ekonomi med 5,2 % jämfört med föregående år, en ökning från 4,9 % i det tredje kvartalet men något under marknadens prognoser på 5,3 %. December månads aktivitetsdata visade en kraftig ökning inom industrin, den största på nästan två år, medan detaljhandeln ökade i mindre omfattning. Arbetslösheten steg något. För helåret 2023 ökade BNP med 5,2 %, vilket överträffade regeringens mål på cirka 5 % och var en uppgång från 3 % år 2022. Denna tillväxt var den långsammaste sedan 1990, bortsett från pandemiåren, vilket påverkats av en långvarig fastighetskris och svag konsumtion.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar