Kinesiska banker säljer av

Kinesiska banker säljer dåliga lån i en aldrig tidigare skådad takt på grund av ökande konsumentförsämringar under en svag ekonomisk återhämtning efter COVID-19, där tillsynsmyndigheter driver på en snabbare avyttring av försurade skulder.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Ökad utfärdande av värdepapper

Under detta år förväntas utfärdandet av värdepapper som är säkerställda med icke-presterande lån (NPL) öka med cirka 40% jämfört med föregående år till en rekordnivå, enligt data från en kreditvärderingsbyrå. Banker är snabba med att göra sig av med belastade tillgångar kopplade till bolån, kreditkort och konsumtionslån.

Enbart denna vecka planerar sex banker, inklusive China Everbright Bank och Bank of Jiangsu, att utfärda 1,5 miljarder yuan (210,49 miljoner dollar) i värdepapper som är säkerställda med dåliga lån, enligt försäljningsprospekt granskade av Reuters.

Typiska köpare och regulatoriskt stöd

Vanliga köpare inkluderar fondförvaltare, förmögenhetsförvaltningsföretag, specialiserade investerare i problematiska skulder och vissa hedgefonder. ”Securitisering har blivit ett vanligt verktyg för kinesiska banker att göra sig av med dåliga lån. Det är effektivt, flexibelt, och tillsynsmyndigheterna ger relativt snabbt godkännande för sådana produkter,” säger Kan Zhou, chef för strukturerad finansiering hos S&P Global (China) Ratings.

Ökad tillgång på icke-presterande tillgångar

Utfärdandet ökar ”också för att det i en ekonomisk nedgång finns en växande tillgång på icke-presterande tillgångar,” tillägger han och förväntar sig att marknaden kommer att växa ytterligare nästa år.

Ökning av standarder

Kinesiska myndigheter har svartlistat 8,57 miljoner personer som missat betalningar på allt från bolån till företagslån, enligt domstolsdata. Den kumulativa siffran är en ökning med 50% från de 5,7 miljoner förfallna vid början av 2020, vilket belyser arren från pandemin och dess efterdyningar.

Marknadens utmaningar

Den blomstrande marknaden för dåliga lån understryker de utmaningar som banksektorn står inför, kämpandes med en fastighetskris, lokala skuldbekymmer och stigande individuella förfall som en följd av Kinas blekande post-COVID-återhämtning.

Säkerhet som lösning

För att förebygga systematiska finansiella risker uppmanar Peking banker att påskynda avyttringen av icke-presterande tillgångar. ”Att paketera dåliga lån till en säkerhetsprodukt för försäljning till investerare hjälper till att minska NPL på bankers böcker och återuppliva vilande tillgångar,” förklarar Zhou från S&P.

Jämfört med andra avyttringsmetoder, som direkta nedskrivningar eller försäljning till tillgångsförvaltningsföretag som är inriktade på dåliga lån, används utfärdande av ABS mer för försurade personliga lån.

Risker

Seniora ABS baserade på dåliga lån med en avkastning på 2% till 3,5% är attraktiva i Kinas lågräntemiljö, men investerare riskerar en lägre återhämtningsgrad om den ekonomiska situationen försämras, påpekar Zhou.

Kommade utfärdanden

China Citic Bank var på måndagen i färd med att sälja värdepapper säkerställda med konsumtionslån, medan China Construction Bank planerar att utfärda bolånebaserade ABS på tisdag. China Guangfa Bank meddelade att de kommer att utfärda ABS på fredag som är säkerställda med förfallna kreditkortslån.

Ekonomisk påverkan

Denna ökade aktivitet på marknaden för dåliga lån speglar de utmaningar som banksektorn möter, inklusive en fastighetskris, skuldbekymmer hos lokala regeringar och stigande individuella förfall under Kinas avtagande post-COVID-återhämtning. Totalt uppgick dåliga lån hos kinesiska banker till 3,2 biljoner yuan vid slutet av september, en ökning med en tredjedel från 2,4 biljoner yuan vid slutet av 2019, enligt landets banktillsynsmyndighet.

Analys av situationen

Den här utvecklingen inom den kinesiska banksektorn kan ha betydande implikationer för både den inhemska och globala ekonomin. Ökad försäljning av dåliga lån indikerar påtryckningar på den finansiella sektorn och kan vara en signal om djupare ekonomiska problem. Det speglar också myndigheternas ansträngningar att stabilisera banksystemet och förebygga större finansiella kriser. För investerare och analytiker är det viktigt att noggrant övervaka dessa trender för att förstå den bredare ekonomiska hälsan i Kina och dess potentiella globala effekter.

Vill du läsa mer om nyheten – finns den aktuella på Yahoo Finance i samarbete med Reuters.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar