SBAB sänker sina listräntor

SBAB meddelar en sänkning av listräntorna för bolån som gäller bindningstider från 1 till 10 år. Denna justering, som varierar mellan 0,30 och 0,45 procentenheter, grundar sig på de senaste nedgångarna i marknadsräntorna och de därav följande lägre upplåningskostnaderna. Dessa ränteändringar träder i kraft från och med måndagen den 18 december.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Nyligen har marknadsräntorna visat en markant nedgång, vilket lett till minskade upplåningskostnader för SBAB. I syfte att bibehålla en transparent räntepolicy och säkerställa en jämnhet mellan bolåneräntor och upplåningskostnader, med beaktande av den rådande konkurrenssituationen på marknaden, har SBAB beslutat att sänka listräntorna på bolån för nämnda bindningstider. Räntan för bolån med en bindningstid på 3 månader förblir dock oförändrad.

Mikael Inglander, VD för SBAB, kommenterar: ”Vi sänkte samtliga våra bolåneräntor för bara några veckor sedan, men i och med att marknadsräntorna fortsätter att sjunka, väljer vi nu att justera ner våra räntor ytterligare. Våra bolåneräntor är vanligtvis mycket konkurrenskraftiga, och det är vår ambition att de ska fortsätta vara det även i framtiden.”

SBAB:s modell för räntesättning på bolån är utformad för att vara enkel och kundvänlig. Istället för komplexa och tidskrävande förhandlingar om bolåneräntan, baseras kundens ränta på listräntan, där både bostadens belåningsgrad och lånebeloppet påverkar storleken på det ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan själv enkelt beräkna sin bolåneränta genom att använda bolånekalkylatorn på SBAB:s webbplats.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar