Kraftigt nedgång i industriproduktionen i Bosnien och Hercegovina

Under november 2023 upplevde Bosnien och Hercegovina en markant nedgång i sin industriproduktion, en trend som väcker oro för landets ekonomiska stabilitet. Enligt den senaste rapporten från Statistiska byrån i Bosnien och Hercegovina (BHAS) sjönk produktionen med hela 8% jämfört med föregående år, vilket utgör den mest dramatiska minskningen sedan april.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Analys av nedgången

Denna negativa trend har nu pågått i tre månader i rad, där november månads nedgång framstår som den mest alarmerande. Försämringen kan främst tillskrivas ett kraftigt fall inom tillverkningen av mellanprodukter, som minskade med 15,4%, jämfört med 3,8% månaden innan. Även produktionen av varaktiga och icke-varaktiga konsumtionsvaror drabbades hårt, med minskningar på 16,3% respektive 7,6%.

Det noterades även en avmattning inom energiproduktionen, som ökade med blygsamma 0,4% jämfört med 2,8% i oktober. Likaså var det med kapitalvaror, där ökningen låg på endast 0,3%, ned från 1,7% föregående månad.

På månadsbasis, justerat för säsongvariationer, minskade den industriella aktiviteten med 2,4%, vilket var en större nedgång än den reviderade siffran på 2,7% för oktober. Denna data från Statistiska byrån i Bosnien och Hercegovina ger en tydlig bild av de utmaningar landets industri står inför, och väcker frågor om möjliga åtgärder för att stabilisera och återuppliva denna viktiga sektor av ekonomin.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar