Medicinteknikbolaget Getinge levererar stark rapport

Medicinteknikbolaget Getinge har rapporterat ett starkt resultat för det tredje kvartalet, med en högre omsättning och bättre resultat än vad som förväntades. Orderingången minskade något, men företaget upprepar sin helårsprognos för nettoomsättningen.


Getinge rapport Q3

Getinge redovisade ett justerat rörelseresultat (EBITA) på 1.101 miljoner kronor under det tredje kvartalet, en minskning jämfört med de 1.170 miljoner kronor som rapporterades under samma period föregående år. Detta resultat överträffade analytikernas förväntningar, som låg på 889 miljoner kronor enligt Infront.

Rörelsemarginalen sjönk till 14,5 procent från 16,9 procent jämfört med föregående år, men detta överträffade väntade 12,1 procent.

Nettoomsättningen ökade organiskt med 5,7 procent till 7.607 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med 6.941 miljoner kronor samma period föregående år. Denna ökning var också bättre än förväntat, som var 7.354 miljoner kronor enligt Infront.

Inom Getinges verksamhetsområden utvecklades Acute Care Therapies positivt, särskilt inom förbrukningsvaror inom Cardiac Assist. Omsättningen inom Life Science förblev oförändrad, medan Surgical Workflows visade tillväxt inom samtliga produktkategorier och regioner.

Orderingången minskade med 1,9 procent organiskt och landade på 7.712 miljoner kronor, något under förväntningarna på 7.772 miljoner kronor enligt Infront. Förväntningarna var en ökning av orderingången med 1,5 procent organiskt. Minskningen i orderingången kopplas, enligt företaget, främst till Acute Care Therapies, och beror på att kunder väntar på leveranser av redan bokade ballongpumpar innan de gör nya beställningar.

Getinge upprepar sin helårsprognos om att nettoomsättningen förväntas öka med 2-5 procent organiskt.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar