Ratos ökar omsättning och resultat

Ratoskoncernen har redovisat imponerande resultat för det tredje kvartalet 2023, med ett justerat EBITA-resultat på 517 miljoner kronor, vilket representerar en ökning med 20 procent jämfört med samma period föregående år. Om vi exkluderar förvärvet av Semcon i fjärde kvartalet 2022, såg vi fortfarande en imponerande ökning på 11 procent i resultatet.

Denna starka utveckling kan främst tillskrivas företagets fokusområden, Construction & Services och Industry. Inom Construction & Services ökade EBITA-resultatet med hela 52 procent, med särskilt positiva resultat inom byggverksamheten. Efterfrågan inom infrastrukturverksamheten har fortsatt att vara stark.

Inom Industry ökade EBITA-resultatet med 17 procent. Denna ökning kan främst tillskrivas förbättrade resultat inom Diab, samt förvärven av Semcon och tilläggsförvärv, särskilt inom HL Display.

Inom Consumer-sektorn har fokus legat på att förbättra det operativa kassaflödet i Plantasjen genom att minska lagernivån via utförsäljning av vissa produktgrupper till lägre bruttomarginal.

Ratos rapporterar att deras nettoomsättning ökade till 7.971 miljoner kronor jämfört med 7.039 miljoner kronor tidigare. Det rapporterade rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 481 miljoner kronor jämfört med 406 miljoner kronor i föregående år. Nettoresultatet landade på 287 miljoner kronor jämfört med 283 miljoner kronor tidigare. Denna starka ekonomiska prestation visar på företagets förmåga att leverera resultat och öka lönsamheten under det aktuella kvartalet.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar