Minskad inflationstakt i Finland under November

Finlands senaste ekonomiska data indikerar en avtagande inflationstakt, vilket kan ses som ett positivt tecken för landets ekonomiska stabilitet. Denna trend speglar en komplex balans mellan olika ekonomiska faktorer och påverkar konsumenters köpkraft och förtroende. Fortsatta analyser och uppföljningar är avgörande för att förstå den fulla bilden av landets ekonomiska hälsa och framtida penningpolitiska riktlinjer.

Huvudpunkter

 • Inflationstakt
  I november var årsförändringen i konsumentpriserna 3,3 procent, en minskning från oktobers 4,9 procent.
 • Orsaker till minskningen
  Denna nedgång i inflationen beror främst på en prissänkning av el.
 • Konsumentprisindex
  Månadsförändringen av konsumentprisindexet var -0,3 procent.

Detaljerad analys

 • Ökningar och minskningar
  Trots generell minskning, steg konsumentpriserna i vissa områden, som högre genomsnittlig ränta på bostadslån och konsumtionskrediter samt dyrare fjärrvärme.
 • Underliggande inflation
  Inflationen exklusive livsmedels- och energipriser var 5,8 procent.
 • Elprisindexets korrigering
  I september 2023 korrigerades elprisindexet nedåt för augusti, men detta påverkade inte användningen av konsumentprisindexet.

Euroområdets inflation

 • Inflationen i Euroområdet
  Preliminära uppgifter visar att inflationen i euroområdet var 2,4 procent i november 2023, en minskning från oktobers 2,9 procent.
 • Harmoniserat konsumentprisindex
  Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) för Finland var 0,7 procent i november.

Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar