Neutral öppning förväntas på Stockholmsbörsen idag Tisdag

Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 27:e Februari 2024

Stockholmsbörsen väntas öppna relativt oförändrat i en handelsdag som ser ut att bli händelserik med flera rapporter och makroekonomiska nyckeltal på agendan.

Tele2 och Kinnevik stod i centrum för gårdagens handel efter en betydande affär, medan internationella marknader visade blandade resultat.

USA-börsen noterade marginella uppgångar, med Tesla i spetsen, medan Alphabet brottades med tekniska utmaningar.

I Sverige står makroekonomiska tal och bolagsrapporter i fokus, med speciellt intresse riktat mot svenska hushållens utlåning och utlåtanden från Riksbankens chef om det ekonomiska läget.

Aktiemarknaden och Individuella Aktier

Kinnevik och Tele2 i Fokus

  • Kinnevik sålde sitt innehav i Tele2 till en premie på 13%, vilket väl mottogs av marknaden. Denna transaktion förstärker Kinneviks balansräkning och möjliggör en fortsatt hög investeringstakt. Aktieägarna kan förvänta sig en extrautdelning.
  • Tele2 och Kinnevik upplevde en uppgång på 5% efter affären, medan Elux och Sinch noterade nedgångar på 5% respektive 3%.

Bolagsrapporter Att Bevaka

  • Stockholmsbörsen: Q-linea (kl 7.30), SBB (kl 8.00), Sintercast (kl 8.00), Brinova, Eniro, Millicom, Oncopeptides, Strax
  • First North: Alzecure Pharma, Arcario, Asarina Pharma, Bubbleroom, Diadrom, Ekobot, Gomspace, Heimstaden, Nilsson Special Vehicles, Opticept, Scandion Oncology, Tangiamo Touch, Zinzino

Bolag som släpper rapporter idag (2024-02-28)

BolagKlockslagMarknadsplats
Q-linea07:30Stockholmsbörsen
Alzecure PharmaEj fastställtFirst North
ArcarioEj fastställtFirst North
Asarina PharmaEj fastställtFirst North
BubbleroomEj fastställtFirst North
SBB08:00Stockholmsbörsen
DiadromEj fastställtFirst North
EkobotEj fastställtFirst North
Sintercast08:00Stockholmsbörsen
GomspaceEj fastställtFirst North
HeimstadenEj fastställtFirst North
BrinovaEj fastställtStockholmsbörsen
Nilsson Special VehiclesEj fastställtFirst North
EniroEj fastställtStockholmsbörsen
OpticeptEj fastställtFirst North
MillicomEj fastställtStockholmsbörsen
Scandion OncologyEj fastställtFirst North
OncopeptidesEj fastställtStockholmsbörsen
Tangiamo TouchEj fastställtFirst North
StraxEj fastställtStockholmsbörsen
ZinzinoEj fastställtFirst North
Bolagsrapporter 2024-02-28

Makroekonomiska Händelser

  • Svensk Hushållsutlåning och Erik Thedéens Tal: Båda planerade till kl 8.00, med potentiell påverkan på den svenska räntemarknaden och kronans värde.
  • Tyskt Konsumentförtroende: Nyckeltal släpps kl 8.00, med betydande implikationer för svenska företag givet Tysklands roll som Sveriges största handelspartner.
  • Amerikanskt Konsumentförtroende och Bostadsstatistik: Viktiga indikatorer för den globala ekonomins hälsa, med planerad publicering under dagen.
  • Tyskland och USA står i fokus med nya siffror som kan ge insikter i konsumenternas syn på ekonomin, vilket är avgörande för både lokala och globala marknader.
  • Sverige visar en ljusare bild med en uppåtgående trend i konsumentförtroende, vilket skiljer sig från den mer dämpade stämningen i Tyskland.

Inför börsöppning

Med en öppning som förväntas vara relativt stabil, är marknadens ögon riktade mot de många bolagsrapporterna och makroekonomiska indikatorerna som ska publiceras.

Kinneviks och Tele2s nyligen avslutade affär kan fortsätta att påverka marknaden, särskilt med tanke på den positiva mottagningen från aktieägarna.

Samtidigt kan uttalanden från Riksbanken och internationella konsumentförtroendesiffror ge ytterligare riktning till marknaden, särskilt för de sektorer och bolag som är starkt knutna till makroekonomiska trender.


Skrivet av Johan

Jag har ett stort intresse för programmering och entreprenörskap samt investera pengar på olika sätt för att på så sätt skapa frihet och trygghet i min och familjens vardag.

Lämna en kommentar