NCAB Q4 rapport

Sämre lönsamhet från NCAB

Under det fjärde kvartalet 2023 redovisade NCAB, en leverantör av mönsterkort, en minskning i lönsamheten jämfört med föregående period. Här är en sammanfattning av de viktigaste finansiella resultaten.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Rörelseresultatet för kvartalet landade på 104 miljoner kronor, jämfört med 117 miljoner kronor under samma period föregående år. Rörelsemarginalen sjönk till 11,8 procent från 12,3 procent.

Nettoomsättningen minskade till 879 miljoner kronor från 952 miljoner kronor. För jämförbara enheter var försäljningsnedgången 23 procent.

Ebita-resultatet sjönk till 119 miljoner kronor från 132 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 13,5 procent jämfört med 13,8 procent.

Orderingången minskade till 873 miljoner kronor från 1 009 miljoner kronor. För jämförbara enheter var det en nedgång med 22 procent.

Resultatet efter skatt blev 67,2 miljoner kronor jämfört med 71,3 miljoner kronor föregående år. Resultatet per aktie uppgick till 0,36 kronor jämfört med 0,38 kronor.

Trots flera år av stark tillväxt under pandemin har den globala mönsterkortsmarknaden vänt nedåt under 2022 och fortsatt att minska under 2023 på grund av en försvagad konjunktur. Lagerbyggande under pandemiåren, komponentbrister och prissänkningar har bidragit till den minskade nettoomsättningen för NCAB.

VD kommenterar

VD:n Peter Kruk kommenterar att Asien och USA, regioner som tidigt påverkades av den svagare marknaden, har visat tecken på en stabilisering med gradvisa förbättringar. Å andra sidan har Europa, särskilt Tyskland, upplevt en tillbakagång med svagare efterfrågan. Trots utmaningarna ser NCAB fram emot att navigera genom den fortsatt utmanande marknadssituationen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar