Eolus Vind Q4 rapport

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett rörelseresultat på 99 miljoner kronor (27) för det fjärde kvartalet 2023.

Under det sista kvartalet 2023 fortsatte Eolus sin imponerande prestanda och avslutade året med en stark rapport. Här är några av de viktigaste finansiella punkterna för perioden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Q4 rapporten i siffror

Nettoomsättningen steg till 155 MSEK jämfört med 366 MSEK under samma period föregående år.

Rörelseresultatet ökade till 99 MSEK från 27 MSEK föregående år.

Resultatet före skatt uppgick till 94 MSEK jämfört med 58 MSEK föregående år.

Periodens resultat efter skatt ökade till 71 MSEK från 41 MSEK föregående år.

Resultatet per aktie före och efter utspädning steg till 2,85 SEK från 1,66 SEK föregående år.

Vid periodens utgång hade koncernens förvaltningsverksamhet 941 MW jämfört med 882 MW föregående år.

Helåret 2023

Nettoomsättningen uppgick till 2 301 MSEK jämfört med 2 356 MSEK föregående år.

Rörelseresultatet steg till 764 MSEK från 80 MSEK föregående år.

Resultatet före skatt ökade till 719 MSEK från 109 MSEK föregående år.

Periodens resultat efter skatt ökade till 573 MSEK från 116 MSEK föregående år.

Resultatet per aktie före och efter utspädning ökade till 23,00 SEK från -0,22 SEK föregående år.

Vid periodens utgång hade koncernens förvaltningsverksamhet 941 MW jämfört med 882 MW föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 SEK per aktie, vilket innebär en ökning med 50 procent jämfört med föregående år.

Händelser under perioden

Under det fjärde kvartalet och under hela året har Eolus varit aktivt involverat i flera viktiga händelser:

Färdigställande och överlämnande av svenska landbaserade vindkraftsprojekt till BKW.

Förvärvet av YIT Energy Oy och dess projekt inom förnybar energi.

Ansökan om tillstånd för havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona och Najaderna.

Avsiktsförklaring om samarbete med Volvo Cars kring havsbaserat projektet Västvind.

Skiljedom i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen.

Koncernens resultat i korthet

Eolus summerar 2023 som ett rekordår med det bästa resultatet i bolagets historia. Den starka ekonomiska prestandan återspeglas i kvartalets och årets resultat, där nettoomsättningen och resultatet efter skatt visar på betydande förbättringar jämfört med föregående år.

Kvartalets resultat drivs främst av färdigställandet av svenska vindkraftsprojekt samt ökad färdigställandegrad i projektet Stor-Skälsjön. Investeringar fortsätter att göras i projektutveckling och byggnation, med fokus på förnybar energi och hållbar utveckling.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar