Tieto Evry Q4 rapport

Tieto Evry redovisar ett justerat ebita-resultat på 108,4 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023. Strax under analytikernas estimat på 110 miljoner euro enligt Infronts sammanställning.

  • En tillväxt på 1%, med stabil underliggande utveckling i mjukvaruverksamheten och en organisk tillväxt på 4%.
  • En hälsosam lönsamhet på över 14%, stöttad av effektivitetsåtgärder.
  • En föreslagen ökning av utdelningen till 1,47 EUR (1,45) per aktie.’

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Stark utveckling i mjukvaruverksamheten

Trots en viss svagare efterfrågan som påverkade Tietoevry Create och Tech Services, fortsatte företaget att visa en stabil utveckling. Tack vare effektivitetsåtgärder under året kunde Tietoevry Tech Services upprätthålla en förbättrad marginal.

Framsteg och strategiska översyner

Under året gjorde företaget betydande framsteg i de strategiska översynerna av Tietoevry Banking och Tech Services. För Tietoevry Banking har man beslutat att separera verksamheten och överväger en börsnotering. För Tech Services pågår en aktiv dialog med potentiella köpare.

För 2024 förväntar sig företaget att avsluta de strategiska översynerna och räknar med att det svaga makroekonomiska läget kommer att fortsätta. Samtidigt förväntar man sig en ökad operationell motståndskraft och en behov av att bibehålla en konservativ tillväxtstrategi.

Hantering av utmaningar och hållbarhet

Under det senaste kvartalet drabbades företaget av en cyberattack i ett av sina datacenter i Sverige. Trots detta har teamen arbetat intensivt för att återställa tjänsterna för kunderna. Företaget fortsätter även att stödja sina kollegor i Ukraina och har fått erkännande för sitt hållbarhetsarbete under året.

Trots utmaningar i marknaden vill företaget tacka sina anställda, kunder och partners för deras insatser under året och ser fram emot framtiden i en spännande och föränderlig bransch.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar