Storytel Q4 rapport

Storytel avslutar 2023 med starka finansiella resultat och strategiska framsteg

Utveckling under det fjärde kvartalet 2023

Under det fjärde kvartalet 2023 fortsatte Storytel sin resa med positiva resultat och framsteg inom streamingindustrin. Följande finansiella höjdpunkter framhäver företagets framsteg under perioden.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Streamingintäkterna ökade med 16% till 858 MSEK, eller 14% med konstant växelkurs, vilket visar på en stark efterfrågan på Storytels tjänster.

Koncernens nettoomsättning ökade med 9% till 946 MSEK, vilket indikerar en fortsatt tillväxt inom företagets verksamhet.

Den justerade Bruttovinsten ökade med 20% till 387 MSEK, vilket resulterade i en imponerande marginal på 40,9%.

Trots vissa utmaningar minskade bruttovinsten marginellt till 246 MSEK, men den justerade EBITDA ökade betydligt med 62% till 86 MSEK, med en marginal på 9,1%.

EBITDA hamnade på -12 MSEK, vilket markerar en förbättring jämfört med föregående period.

Trots vissa negativa poster redovisade företaget ett justerat rörelseresultat på -8 MSEK, en förbättring från tidigare.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till -25 MSEK, medan det operativa kassaflödet nådde 47 MSEK.

Strategiska framsteg och framtidsutsikter

Efter kvartalets slut tillkännagav Storytel flera strategiska initiativ och mål för framtiden:

Ett effektiviseringsprogram kommer att genomföras under det första kvartalet 2024, vilket inkluderar en minskning av personalstyrkan med 13%, vilket förväntas bidra till ökad effektivitet och lönsamhet.

Storytel har uppgraderat sina finansiella mål på medellång sikt, med ambitionen att nå en intäkt på cirka 4,5 miljarder SEK år 2026, med en årlig tillväxt från streaming på 10-12% och en justerad EBITDA-marginal på över 15%.

För 2024 förväntar sig Storytel en intäktstillväxt på cirka 10%, med en justerad EBITDA-marginal på över 12% och ett operativt kassaflöde på över 7% av omsättningen.

Ett avtal har ingåtts med Nextory, vilket innebär att Storytel Books titlar kommer att finnas tillgängliga på Nextorys plattform från och med den 1 februari 2024, vilket öppnar upp för nya distributionsmöjligheter och ökad synlighet.

Kreditfaciliteten har förlängts till april 2025 och minskats till 750 MSEK, vilket stärker företagets finansiella flexibilitet och stabilitet inför framtiden.

Med en stark slutspurt för 2023 och ambitiösa mål för framtiden fortsätter Storytel sin resa mot att bli en ledande aktör inom streamingindustrin och att leverera högkvalitativt innehåll till sina användare världen över.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar