Nokia justerar finansiella utsikter

Nokia Oyj har nyligen meddelat en justering av sin finansiella prognos för 2024. Detta beror på förseningar i förnyelsen av licensavtal inom Nokia Technologies, vilket påverkar företagets finansiella prestationer för det aktuella året. Bolaget har haft en tuff period bakom sig och det ser ut att fortsätta så även framåt.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Försenade avtal

De förväntade avtalen, som initialt skulle ha slutförts vid årets slut, är nu förskjutna till 2024. Trots intensiva förhandlingar och gynnsamma domstolsbeslut globalt, prioriterar Nokia att skydda värdet på sitt patentportfölj framför att uppfylla specifika tidsramar för lösning.

Nokia ser framåt med optimism

Trots de nuvarande finansiella utmaningarna förblir bolaget optimistiskt inför framtiden. Företaget har observerat en förbättring i orderflöden och kommer snart att ge en uppdatering om sin finansiella prognos för 2024. Bolaget planerar att rapportera sina resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2023 den 25 januari 2024.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar