Kraftig nedgång i Kinas bostadsförsäljning

Under den tre dagar långa nyårshelgen 2024 upplevde Kinas fastighetsmarknad en markant nedgång i bostadsförsäljningen. Enligt en färsk undersökning som publicerades i tisdags, minskade försäljningen med hela 26% i jämförelse med samma period föregående år.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Störst nedgång i mindre städer

Försäljningen sjönk mest dramatiskt i landets mindre städer, där den halverades under nyårshelgen. Denna information kommer från Kina Index Academy, en av landets största oberoende fastighetsforskningsinstitut. Nedgången speglar en bredare trend av osäkerhet och förändrade förväntningar bland konsumenterna.

2024 – året för policyförändring och marknadsstabilisering

Kina Index Academy framhäver att förändringar i boendes förväntningar samt politiskt stöd är avgörande för att stabilisera fastighetsmarknaden under 2024. Man förutspår att året kommer att innebära en lättnad av de restriktiva fastighetspolitikerna, särskilt i andrahandsstäder, där man väntar sig en fullständig avveckling av befintliga köpbegränsningar.

Myndigheternas insatser

Under de senaste månaderna har myndigheterna infört en rad åtgärder för att stödja den krisdrabbade fastighetsmarknaden. Vid ett viktigt möte i december 2023, där Kinas ledare sammanträdde för att utforma landets ekonomiska strategi för 2024, gjordes löften om att hantera riskerna inom fastighetssektorn och främja en stabil och hälsosam marknadsutveckling. Denna strategiska vändpunkt signalerar en möjlig återhämtning och en mer balanserad tillväxt i fastighetssektorn under det kommande året.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar