Note Q4 rapport

Kontraktstillverkaren Note har kommit med sin Q4 rapport som visar en omsättning på 1 080 miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket är inom det tidigare angivna prognosintervallet på 1 050-1 100 miljoner som bolaget meddelade i december när de justerade sin helårsprognos. Denna rapport visar en närmare titt på företagets resultat.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Utmaningar i tillväxten

Försäljningstillväxten för fjärde kvartalet var 4 procent. Dock, efter att ha justerats för förvärv och valutaeffekter, visade den organiska tillväxten en nedgång på 1 procent. VD Johannes Lind-Widestam förklarar att kortsiktiga förskjutningar av kundorders påverkade tillväxten under kvartalet. Samtidigt betonar han att vissa av deras kunder och projekt utvecklas starkt, men detta kunde inte fullt ut kompensera för de kortsiktiga störningarna och lageranpassningarna som de såg hos andra kunder, kopplade till marknadsutmaningar.

Minskning i rörelseresultat och marginal

Rörelseresultatet minskade till 118 miljoner jämfört med 129 miljoner under samma kvartal 2022. Rörelsemarginalen sjönk till 10,9 procent under fjärde kvartalet, jämfört med 12,3 procent under fjärde kvartalet föregående år. Det justerade rörelseresultatet minskade till 92 miljoner från 111 miljoner.

I december justerade Note sin helårsprognos och sänkte sina förväntade intäkter till 4,21-4,26 miljarder för 2023, jämfört med den tidigare prognosen på minst 4,3 miljarder kronor. Då förväntade de sig en omsättning på 1 050-1 100 miljoner under fjärde kvartalet och en rörelsemarginal på 8,5-9 procent. Under årets första nio månader var rörelsemarginalen 9,9 procent.

Anpassning för framtiden

Under hela 2023 ökade försäljningen med 15 procent till 4 243 miljoner kronor. Efter att ha justerats för förvärv och valutaeffekter, visade den organiska tillväxten en ökning med 6 procent. Rörelseresultatet ökade till 430 miljoner, en ökning från 345 miljoner föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 10,1 procent under 2023 från 9,3 procent under 2022.

VD Johannes Lind-Widestam påpekar att den lägre rörelsemarginalen beror på kortsiktiga förskjutningar av kundorders som påverkade resursutnyttjandet i deras fabriker. Den lägre tillväxthastigheten har också lett till överkapacitet i flera av deras fabriker. Anpassningar har genomförts, särskilt av personalstyrkan, för att hantera detta och förväntas matcha försäljningstakten i början av 2024.

Framtida åtgärder

Note planerar att återkomma med information om eventuell utdelning eller aktieåterköp för 2023 senast när årsstämman för 2024 närmar sig. Bolaget upprätthåller sin tidigare prognos om en omsättning på 4,5-4,8 miljarder kronor för helåret 2024 samt en marginal på 10 procent. Det återstår att se hur företaget hanterar de nuvarande utmaningarna och planerar för sin framtid.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar