Detaljhandelsförsäljning minskade

Enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) minskade försäljningsvolymen i detaljhandeln, efter kalenderjusteringar och säsongsanpassning, med 0,2 procent i december jämfört med föregående månad. Här är en närmare titt på detaljhandelsrapporten.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Dagligvaruhandel kontra sällanköpsvaruhandel

Dagligvaruhandeln visade en uppgång med 1,1 procent under december, medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,8 procent. Detta indikerar att kunderna fokuserade mer på nödvändiga dagliga varor än på mer diskretionära inköp.

Jämförelse med föregående år

Jämfört med samma månad året innan minskade detaljhandelsförsäljningen med 2,2 procent, efter att ha kalenderjusterats. Detta kan vara ett tecken på de utmaningar som detaljhandelssektorn mötte under den aktuella perioden.

Sällanköpsvaruhandel kontra dagligvaruhandel på årsbasis

På årsbasis minskade sällanköpsvaruhandeln med 4,5 procent, vilket tyder på en mer betydande nedgång inom diskretionära kategorier. Å andra sidan steg dagligvaruhandeln med 0,6 procent på årsbasis, vilket kan vara en indikation på att konsumtionen av nödvändiga varor förblev relativt stabil.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar