Sveriges BNP har det tufft

Enligt statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) ökade Sveriges BNP med endast 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. I december sjönk Sveriges BNP med 0,3 procent när man tar hänsyn till säsongsvariationer och kalenderjusteringar. Här är en närmare titt på dessa BNP-siffror och deras påverkan.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Lägre BNP-ökning än väntat

Förväntningarna låg på en ökning av BNP med 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, enligt en sammanställning av Infront. Jämfört med samma kvartal året innan var BNP oförändrat under fjärde kvartalet 2022. Detta indikerar att den ekonomiska aktiviteten var relativt stabil under denna period, även om det inte skedde någon större ökning.

Förklaring till utvecklingen

Mattias Kain Wyatt, en nationalekonom på SCB, noterar att 2023 avslutades med tre månader med små rörelser i den sammantagna ekonomiska aktiviteten. Det fanns en viss försvagning inom inhemsk användning, men detta kompenserades till stor del av en förstärkning i utrikeshandelsnettot. Detta innebär att extern handel bidrog positivt till ekonomin trots inrikes utmaningar.

Minskning i december

Under december sjönk BNP med 0,1 procent jämfört med samma månad året innan. Det är värt att notera att december hade två arbetsdagar mindre än motsvarande månad 2022. Fjärde kvartalet hade också en arbetsdag mindre än motsvarande kvartal 2022, vilket kan ha påverkat siffrorna.

Helårets uppskattning för 2023

Med resultatet från december ger SCB en inledande uppskattning av BNP-utvecklingen för hela året 2023, som visar en nedgång på 0,3 procent. Detta innebär att Sveriges ekonomi mötte utmaningar under året och avslutade med en minskning i den totala ekonomiska aktiviteten.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar