Evergrande beordras till likvidation

Evergrande Group har fått en likvidationsorder från en domstol i Hong Kong, det rapporterar Bloomberg om.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Domstol i Hongkong

En domstol i Hongkong har beslutat att den krisdrabbade kinesiska fastighetsjätten Evergrande ska gå i likvidation.

Beslutet kom efter att Evergrande inte kunde övertyga domstolen om att de hade en hållbar plan för företagets omstrukturering.

”Med tanke på det uppenbara bristande framsteg som företaget har gjort när det gäller att presentera en fungerande plan för omstrukturering anser jag att det är lämpligt för domstolen att besluta att företaget ska gå i likvidation,” sade domaren Linda Chan på måndagen.

Domstolsförhandlingarna kommer att återupptas efter lunch, och då förväntas domare Chan komma med fler detaljer om likvidationsbeslutet och utse en likvidator

Konsekvenser för fastighetssektorn

Fastighetsmarknaden har fortsatt att sjunka även när Kina har infört en rad nya åtgärder för att stoppa sjunkande priser och låg efterfrågan. En Bloomberg-index för kinesiska utvecklare har sjunkit med 59% det senaste året.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar