Ökning i antalet anställda

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (scb) såg vi en liten ökning i det totala antalet anställda under det tredje kvartalet 2023. antalet anställda ökade marginellt med 0,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket resulterade i totalt 5 105 854 anställda. trots en liten minskning på 0,2 procent inom näringslivet ökade antalet anställda inom offentlig förvaltning med 0,7 procent. inom statlig sektor sågs en ökning med 3,4 procent och i regionerna med 1,4 procent​.

Förändringar inom specifika sektorer

Inom vissa specifika sektorer observerades betydande förändringar. juridik, ekonomi, vetenskap och teknik upplevde en ökning på 4,6 procent, medan tillverkningen av motorfordon och släpvagnar ökade med 3,6 procent. å andra sidan minskade transport och magasinering med 3,8 procent​​.

Lönesummans ökning

totalt sett ökade lönesumman i sverige med 5,7 procent till 579 miljarder kronor. inom näringslivet noterades en ökning på 6,0 procent och inom offentlig förvaltning på 5,4 procent. lönesumman inom information och kommunikation samt tillverkningsindustrin ökade signifikant​​​​.

Minskning i antalet lediga jobb

En anmärkningsvärd aspekt var en betydande minskning på 19,4 procent i antalet lediga jobb, från cirka 143 800 till 115 900. näringslivet upplevde en större minskning med 24,0 procent i antalet lediga jobb jämfört med offentlig sektor som minskade med endast 1,2 procent​​​​​​.

Analys och kommentarer

Dessa siffror från scb reflekterar en komplex bild av den svenska arbetsmarknaden under det tredje kvartalet 2023. den marginella ökningen i antalet anställda kontrasterar med en betydande minskning i lediga jobb, vilket kan tyda på en avmattning i arbetsmarknadens dynamik. den ökade lönesumman indikerar dock en fortsatt positiv trend i lönernas tillväxt, särskilt inom vissa sektorer som information och kommunikation.

notera att inte alla förändringar är statistiskt säkerställda, vilket innebär att viss osäkerhet kring data kan finnas​​. överlag ger denna statistik värdefull insikt i arbetsmarknadens nuvarande tillstånd och kan vara en indikator på framtida trender.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar