Peab bygger nyckelkaj i Skellefteå för 1,1 miljarder

Peab har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att bygga en ny kaj i Skelleftehamn för 1 132 miljoner svenska kronor, en investering som markerar en viktig milstolpe i regionens utveckling.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Stödja regionens växande industriella aktiviteter

Den nya kajen, som kommer att vara 7 700 kvadratmeter stor, är avsedd att stödja regionens växande industriella aktiviteter, möjliggörande för större fartyg att anlöpa hamnen. Projektet inkluderar muddring, erosionsskydd, pålning, och betongarbeten, samt utrustningsinstallationer. Med en tydlig fokus på hållbarhet kommer miljövänlig ECO-Betong och SSAB Zero-pålar att användas, vilket minskar projektets klimatpåverkan.

Hållbarhetsstrategi

Jörgen Eriksson från Peab betonar projektets tekniska komplexitet och dess betydelse för Skellefteås samhällsutveckling. Thérese Bäckström Zidoli från Skellefteå kommun framhäver det gemensamma målet att minska klimatpåverkan och förbereda för en fossilfri verksamhet. Projektet, som är en partnering i totalentreprenad, inleds i januari 2024 och beräknas vara klart i slutet av 2027.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar