Peab vinstvarnar och föreslår sänkt utdelning

I ljuset av den kraftigt förändrade dynamiken på bostadsmarknaden, har byggbolaget Peab meddelat en serie av åtgärder, inklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader, samt en justering av deras utdelningsstrategi. Denna utveckling speglar de bredare ekonomiska utmaningar som branschen står inför och markerar ett strategiskt skifte för företaget.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Försvagade bostadsmarknaden

Peab har offentliggjort en omfattande anpassning av sin verksamhet. Denna åtgärd kommer som ett svar på den försvagade bostadsmarknaden, med nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgående till 525 miljoner kronor. Dessa kostnader kommer att belasta bolagets resultat för det fjärde kvartalet.

De aktuella nedskrivningarna rör framför allt bostadsprojekt som påbörjades före krigsutbrottet i Ukraina, vilka har påverkats av prisökningar, samt projekt inom den norska verksamheten. Detta inkluderar även en nedskrivning av goodwill i det norska byggsegmentet.

För att hantera dessa utmaningar, anpassar Peab sin organisation inom byggproduktion, bostadsutveckling, uthyrningsverksamhet och centrala stödfunktioner. Målet med dessa åtgärder är att justera kostnadsstrukturen till en minskad verksamhetsvolym och säkerställa fortsatt lönsamhet trots rådande marknadsförhållanden.

Peab understryker att de senaste åren har varit turbulenta, med stigande byggkostnader och räntor som bidragit till en betydande minskning av bostadsproduktionen sedan toppåret 2021.

Utdelning föreslås

För 2023 föreslår Peabs styrelse en utdelning på 1,50 kronor per aktie, en betydande sänkning jämfört med föregående års 4 kronor per aktie. Detta utdelningsförslag ses som en balanserad åtgärd i förhållande till företagets ordersituation, intjäningsförmåga och finansiella position.

Preliminära helårssiffror för 2023

Peab har även släppt preliminära siffror för helåret 2023. Företagets intäkter landade på 58,8 miljarder kronor med en rörelsemarginal om 3,2 procent. Detta är en nedgång jämfört med föregående år då intäkterna uppgick till 63,1 miljarder kronor och marginalen var 4,3 procent.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar