Avanza överträffar förväntningarna i Q4 – utdelningen ökar kraftigt

Avanza, den ledande nätbanken i Sverige rapporterade en överraskande stark prestation för det fjärde kvartalet 2023, överträffande marknadsförväntningarna. Bolaget meddelar en betydande höjning av utdelningen till 11,50 kronor per aktie, en ökning med 53 procent från föregående år, vilket också låg över analytikernas prognoser. I fjol delade Avanza ut 7,50 kronor per aktie. Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 5,3 procent baserat på torsdagens stängningskurs. 

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Avanzas ekonomiska framfart

Under det sista kvartalet 2023, lyckades Avanza uppnå ett rörelseresultat som inte bara mötte, utan också slog förväntningarna. Resultatet pekar på en stadig ekonomisk tillväxt jämfört med föregående år. Detta visar bankens förmåga att effektivt navigera i ett dynamiskt ekonomiskt landskap.

Avanza höjer utdelning

Som ett svar på det starka resultatet, har Avanzas styrelse föreslagit en utdelning som inte bara är generös, utan också överträffar analytikernas tidigare uppskattningar. Denna ökning markerar en betydande milstolpe i bankens utdelningshistorik, vilket återspeglar en stark förtroende i dess framtida tillväxtpotential.

Rörelseresultat

Avanzas rörelseintäkter landade på 882 Mkr under perioden, en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Väntat var intäkter på 860 Mkr.

De totala rörelsekostnaderna ökade samtidigt med 12 procent till 306 Mkr, jämfört med samma period året före. Där låg förväntningarna på 304 Mkr.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar