Rapport Telia Q4

Telia, har just avslöjat sitt justerade rörelseresultat, mätt som EBITDA, för det fjärde kvartalet 2023 – och det är ingen överraskning att resultaten var i linje med marknadens förväntningar. I denna kvartalsrapport, som också markerar Telias avgående vd Allison Kirkbys avsked från företaget, ska vi granska företagets prestationer och de framtida planerna.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Resultat Q4

Telia rapporterade ett justerat rörelseresultat på 7,491 miljoner kronor, vilket hamnade i linje med vad analytikerna hade förväntat sig i genomsnitt enligt Infront, som hade prognosticerat 7,443 Mkr. Intäkterna ökade något till 23,098 Mkr från föregående års kvartal, som stod på 22,894 Mkr, även om det var något lägre än de förväntade 23,278 Mkr.

Allison Kirkby, som nu avslutar sin tid som vd för Telia, uttryckte sin nöjdhet med den ständigt ökande stabiliteten i telekomverksamheten. Hon noterade att intäkter och EBITDA växte i enlighet med företagets ambitiösa mål. Kirkby underströk även att, om man bortser från energiprisernas påverkan, så har EBITDA från telekomkoncernen vuxit stadigt under de senaste nio kvartalen.

Det ska nämnas att Telia meddelade att de hade gjort icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om 4,1 miljarder kronor för verksamheter i Finland och tv och media, vilket belastade fjärde kvartalet.

Utmaningar på den nordiska annonsmarknaden

Allison Kirkby påpekade även de fortsatt utmanande och krympande nordiska annonsmarknaderna. Hon noterade dock att Telias affärsenhet för TV och Media hade återgått till att bidra positivt till EBITDA, även om mycket av vändningen fortfarande ligger framför dem.

Framtidsutsikter och förväntningar

Telia blickar nu framåt och räknar med att det justerade EBITDA-resultatet, på jämförbar basis, kommer att visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt under hela 2024. Samtidigt förväntas tjänsteintäkterna också visa en låg ensiffrig tillväxt under året.

För den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet under hela året, förväntas det landa i spannet 7-8 miljarder kronor, vilket ger en tydlig indikation på företagets finansiella hälsa och dess kapacitet att möta framtida utmaningar.

Slutligen, precis som förra året, föreslår styrelsen en oförändrad utdelning på 2 kronor per aktie, en nyckelfaktor som förblir stabilt i företagets ekonomiska strategi och som ger aktieägarna en konsekvent avkastning på sin investering. Med detta, fortsätter Telia att distribuera 7,9 miljarder kronor till sina aktieägare.

Telia har därmed levererat stabila resultat och visat sig vara en pålitlig aktör i den konkurrensutsatta telekombranschen, även när de möter utmaningar på vägen.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar