Saldouppdatering

Det är dags att utveckla saldouppdateringen och flytta dessa till hemsidan! Jag tänker att saldouppdatering ska fortsätta en gång i månaden.

Att det varit en tuff period på börsen är en underdrift. Volatiliteten och de oförutsägbara marknadstrenderna har skapat en berg-och-dalbana av känslor och ekonomiska resultat. Det har varit ett år som verkligen testat min uthållighet och investeringsstrategi.

Ett av de mest spännande, men samtidigt nervkittlande, ögonblicken var när mitt investerade kapital på Avanza var farligt nära att sjunka under den symboliska miljongränsen. Det var en påminnelse om att ingen investerare är immun mot marknadens nycker, oavsett hur genomtänkt deras strategi kan vara.

Men genom att hålla fast vid min långsiktiga plan, diversifiera min portfölj och inte låta kortsiktiga rörelser diktera mina beslut, har jag lyckats navigera genom dessa stormiga tider. Det krävde disciplin och en oförtruten tro på de grundläggande principerna för god investering.

Just nu ligger saldot på cirka 1 325 000kr på börsen och cirka 250 000kr utanför.

Saldo på Avanza

Saldo på Fundler


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik. Utöver min karriär inom finans, har jag utvecklat en plattform som poddare där jag delar insikter och diskuterar aktuella ämnen inom ekonomi och investeringar. Denna plattform har blivit en viktig resurs för lyssnare som söker vägledning och inspiration inom ekonomi. Som trebarnsfar förstår jag vikten av ekonomisk säkerhet och stabilitet för familjer. Detta personliga perspektiv har gett mig en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som individer möter i sin ekonomiska resa. Mitt primära mål är att göra ekonomi mer tillgänglig och begriplig för alla. Genom mina erfarenheter, både professionellt och som familjefar, strävar jag efter att vägleda andra mot ekonomisk medvetenhet och stabilitet. Jag inbjuder alla att följa med mig på denna resa, där vi tillsammans utforskar vägen mot en sundare och mer välinformerad ekonomisk framtid.

Lämna en kommentar