Nibe Q3 rapport 2023

Rapporten för NIBE för det tredje kvartalet 2023 ger en omfattande överblick över företagets finansiella prestation och framtidssyn som beskrivs av VD Gerteric Lindquist.

Q4 rapporten, alltså den senaste har vi också skrivit om – Läs den här.

Viktiga höjdpunkter från rapporten

Finansiell prestation

 • Försäljning: Ökade till 34 993 miljoner SEK, upp från 28 404 miljoner SEK.
 • Vinst Efter Finansiella Poster: Stiger till 4 953 miljoner SEK från 3 904 miljoner SEK.
 • Vinst Efter Skatt: Ökar till 3 817 miljoner SEK från 3 025 miljoner SEK.
 • Resultat Per Aktie: Förbättrades till 1,89 SEK från 1,48 SEK.
 • Förvärv: Inkluderade betydande andelar i företag som Miles Industries Ltd, ITHO/Climate for Life, Solzaima och Ceramicx Ireland Limited​​.

Operativa insikter

 • Försäljningen växte med 23,2%, varav 17,4% var organisk tillväxt. Den svaga svenska kronan hade en positiv effekt på försäljningstillväxten.
 • Det var variationer i efterfrågan på marknader och produktsegment. Åtgärder för att bekämpa inflation påverkade nyproduktion av bostäder, vilket i sin tur påverkade relaterade produktsegment.
 • Företaget upprätthöll en stark position på marknader inriktade på fastighetsrenovering och hållbara energilösningar.
 • Förbättring i leverantörskedjan tillät normalisering av leveranstider.
 • Förvärv har framgångsrikt integrerats i gruppen.

Marknads- och affärsområdesanalys

NIBE Climate Solutions: Ursprungligen stimulerad av pandemin och energiprisökningar, visade värmepumpmarknaden i Europa tecken på avmattning mitt i året på grund av förändringar i incitamentsprogram och fallande energipriser.

NIBE Stoves: Efterfrågan varierade över regioner, med bättre prestation för vedeldade produkter jämfört med gas- och pelletspannor.

NIBE Element: Upplevde ojämn efterfrågan, med ökad efterfrågan i segment inriktade på hållbarhet, förnybar energi och energieffektivitet.

Investeringar: De första nio månaderna såg investeringar på 2 277 miljoner SEK, upp från 1 300 miljoner SEK föregående år, med hälften av framtida investeringar syftande till att öka produktionskapaciteten.

Vinst och Marginaler: Rörelsevinsten förbättrades med 35,4%, och rörelsemarginalen ökade från 14,0% till 15,4%. Vinsten efter finansiella poster förbättrades med 26,9%.

VD:s framtidssyn för 2023

 • Hållbarhetsfokus: Betonar övergången till ett fossilfritt samhälle och företagets produktutbud i linje med hållbarhets- och energieffektivitetstrender.
 • Förvärvsstrategi: Fortsatt proaktiv strategi för förvärv.
 • Operativ Effektivitet: Fokus på att öka effektiviteten och upprätthålla hälsosamma marginaler.
 • Geografisk Spridning: Fördelar med en mångsidig geografisk närvaro, vilket minskar sårbarheten för lokala efterfrågefall.
 • Organisationsstruktur: En decentraliserad organisation främjar motivation och flexibilitet.
 • Post-pandemisk Återhämtning: Positiv påverkan eftersom pandemieffekter fortsätter att avta.
 • Stabilitet i Leverantörskedjan: Förbättringar i problem med underleverantörer.
 • Marknadsosäkerheter: Erkänner oförutsägbarheten i faktorer som kriget i Ukraina, politisk oro, ränteutveckling och höga energipriser.
 • Försiktig Optimism: Trots osäkerheter bibehåller en försiktigt optimistisk syn på helårsprestationen​​.

Analys och kommentarer

Rapporten visar NIBEs robusta finansiella tillväxt och strategiska positionering i ljuset av marknadsosäkerheter och globala ekonomiska utmaningar. Företagets fokus på hållbara och energieffektiva lösningar ligger väl i linje med globala miljötrender, vilket erbjuder en stark framtidsutsikt. VD:ns försiktiga optimism speglar medvetenhet om potentiella effekter av externa faktorer som politisk instabilitet och ekonomiska fluktuationer. Den fortsatta investeringen i innovation och expansion, särskilt inom områden som förnybar energi och effektiva värmelösningar, positionerar NIBE väl för framtida tillväxt, trots de nuvarande globala ekonomiska utmaningarna.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar