Nibe Q4 rapport

Stark prestation under 2023 – tydlig nedgång i fjärde kvartalet

NIBE, en ledande aktör inom värmepumpar och klimatlösningar, rapporterar en stark prestation för helåret 2023 men stöter på utmaningar under fjärde kvartalet på grund av stora svängningar i efterfrågan, särskilt på den europeiska värmepumpsmarknaden. En åtgärdsplan ska sättas igång för att möta den rådande situationen, medan det långsiktiga målet om en omsättning på 80 miljarder SEK fortsätter att vara oförändrat.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella höjdpunkter

 • Försäljningen ökade med 16,4% till 46 649 (40 071) miljoner SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 331 (5 675) miljoner SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster föregående år gynnades av engångsvinster på totalt 118 miljoner SEK.
 • Vinst per aktie uppgick till 2,37 (2,16) SEK.
 • Förslag om utdelning på 0,65 SEK per aktie (0,65 SEK per aktie).

Utmaningar och åtgärder

 • Eftersom efterfrågan varierade kraftigt under året och mellan olika marknader, samt på grund av en tydlig nedgång på den europeiska värmepumpsmarknaden mot slutet av året, möter NIBE utmaningar.
 • Orsakerna till den svaga efterfrågan inkluderar stigande räntor globalt, vilket ledde till en kraftig minskning av nyproduktion av bostäder. Vidare ledde fallande energipriser och förbättrad leveranskapacitet hos tillverkare till ökade lager hos distributörer i förhållande till den faktiska kundefterfrågan.
 • Politisk osäkerhet i flera europeiska länder angående utformningen av framtida subventioner har också bidragit till en ojämn efterfrågan.
 • Åtgärder för att balansera lager och investeringar har inletts för att återställa balansen mellan tillverkare, distributörer och slutkunder.

Framtidsutsikter och åtgärdsprogram

 • Trots utmaningarna under året har NIBE genomfört flera strategiska förvärv för att stärka sin marknadsnärvaro och bredda produktutbudet.
 • Ett åtgärdsprogram kommer att sättas igång för att möta den nedåtgående trenden på den europeiska värmepumpsmarknaden. Programmet syftar till att effektivisera organisationen och förväntas påverka cirka 500 anställda.
 • Åtgärdsprogrammet förväntas generera årliga besparingar på cirka 600 miljoner SEK med full effekt under 2025. Kostnaderna för programmet beräknas uppgå till cirka 900 miljoner SEK, vilket kommer att påverka första kvartalet.

Avslutande kommentarer

 • Trots de utmanande förhållandena ser NIBE positivt på sin långsiktiga prestation och fortsätter att satsa på tillväxt och innovation.
 • Företaget förblir optimistiskt och tar ansvarsfulla åtgärder för att hantera den nuvarande situationen på bästa möjliga sätt.

NIBE:s vd och koncernchef, Gerteric Lindquist, kommenterar: ”Vi är fast beslutna att hantera den nuvarande situationen på bästa möjliga sätt och förbli optimistiska inför vår långsiktiga prestation, trots de svåra förutsägbara förhållandena i år.”


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar