Norwegian Q4 rapport

Norwegian, det ledande norska flygbolaget, rapporterar en betydande ökning i rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2023. Bolaget föreslår en generös utdelning på 0,60 norska kronor per aktie för helåret 2023, vilket understryker dess starka finansiella ställning och framgångsrika affärsstrategi.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella höjdpunkter

  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2023 steg till 328 miljoner norska kronor.
  • Ebitdar-resultatet uppgick till 1 199 miljoner norska kronor, jämfört med 709 miljoner norska kronor föregående år.
  • Nettoomsättningen ökade till 5 917 miljoner norska kronor jämfört med 4 969 miljoner norska kronor föregående år.

Förslag om utdelning

  • Norwegian Airs styrelse föreslår en utdelning på 0,60 norska kronor per aktie för helåret 2023. Detta motsvarar en total utdelning på 580 miljoner norska kronor.
  • För att utdelningen ska kunna genomföras krävs godkännande från innehavare av Norwegian Airs skuldinstrument. Om godkännande inte erhålls kommer utdelningen istället att placeras i en fond för senare distribution.

Bakgrund och tidigare utdelningar

  • I december 2023 fick styrelsen fullmakt att dela ut 0,25 norska kronor per aktie för 2022.
  • Totalt kommer utdelningen för både 2022 och 2023 att uppgå till 820 miljoner norska kronor.

Norwegians beslut att föreslå en betydande utdelning för 2023 visar på bolagets förtroende för sin finansiella styrka och framtida tillväxt. Den höjda utdelningen är en positiv signal till investerare och understryker bolagets engagemang för att maximera aktieägarvärde.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar