Yubico Q4 rapport

Cybersäkerhetsföretaget Yubico redovisar en ökning av rörelseresultatet, men missar sina interna tillväxtmål för det fjärde kvartalet och helåret 2023. Trots detta visar bolaget på en ökad lönsamhet och en stark position på den växande marknaden för cybersäkerhet.

Vill du läsa de allra senaste nyheterna har vi summerat dessa här.

Finansiella resultat

  • Rörelseresultatet mätt som EBIT för det fjärde kvartalet 2023 steg till 95,1 miljoner kronor från 67,5 miljoner kronor motsvarande kvartal 2022.
  • Omsättningen ökade med 19,5 procent, dock under det tidigare kommunicerade tillväxtmålet på 25 procent.
  • Nettoomsättningen nådde 559,9 miljoner kronor, en ökning från föregående års 468,5 miljoner kronor.
  • Andelen omsättning från prenumerationer steg till 14 procent, jämfört med 11,5 procent under samma period föregående år.
  • Årliga återkommande intäkter (ARR) ökade med hela 40 procent från föregående år.

Omvärdering av tillväxtmål

  • Yubico meddelade under torsdagskvällen en omvärdering av tillväxtmålet från 25 procentig orderingång till 25 procentig tillväxt i nettoomsättning.

Utmaningar och framtida framgångsfaktorer

  • Trots ökad lönsamhet missar Yubico sina tillväxtmål för både det fjärde kvartalet och helåret 2023.
  • VD:n Mattias Danielsson pekar på trender av ökande hackerattacker och cyberbrott som gynnar Yubicos verksamhet.
  • Bolagets lösningar, Yubikeys, uppmärksammas alltmer i media och befäster Yubicos position som marknadsledare inom ”nätfiskeresistent MFA”.

Yubicos ökade lönsamhet och marknadsposition trots missade tillväxtmål visar på dess styrka och potential att fortsätta växa på den globala cybersäkerhetsmarknaden.


Skrivet av Mohammed Salih

Som en hängiven investerare med flera års erfarenhet inom finansbranschen, har jag en djupgående förståelse för marknadens dynamik och investeringsstrategier. Min kunskap och passion för finans har lett till författandet av boken "Börsen för Alla", en omfattande guide som syftar till att demystifiera aktiemarknaden och göra investeringar mer tillgängliga för en bredare publik.

Lämna en kommentar